Hei­nä­pää­hän ei ra­ken­ne­ta vielä kun­to­por­tai­ta – por­tais­ta tehty aloit­tei­ta myös muun muassa Nie­men­ran­taan, Kui­vas­jär­vel­le ja Hon­ki­maal­le

Heinäpäähän ei ainakaan tänä vuonna rakenneta kuntoportaita.

Heinäpäähän ei ainakaan tänä vuonna rakenneta kuntoportaita. Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli tiistain kokouksessaan Pirjo Sirviön (sd.) valtuustoaloitetta, jossa esitetään Heinäpäähän rakennettavaksi vastaavat kuntoportaat kuin Kaakkurissa ja Kempeleen Köykkyrissä.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut totesi vastauksessaan, että kuntoportaista on tehty useita aloitteita eri kohteisiin Oulussa, Heinäpään lisäksi muun muassa Niemenrantaan, Kuivasjärvelle, Auranmajalle ja Honkimaalle.

Kuntoportaita toteutetaan resurssien puitteissa liikuntapalvelujen työohjelmasta. Kuntoportaiden kustannus on materiaaleista ja portaiden pituudesta riippuen 30 000–60 000 euroa.

Seuraavat kuntoportaat on mahdollista toteuttaa kaupungin investoimana aikaisintaan vuonna 2021, jolloin ne rakennetaan todennäköisimmin Heinäpäähän. Muiden kohteiden toteutusajankohtia tai mahdollisuuksia ei tällä hetkellä osata vielä arvioida.