Tatuoinnit: Näin syntyy mui­nais­ta­tuoin­ti ou­lu­lai­sen Hanni Airikan kä­sis­sä: vä­li­nei­nä ora­pih­la­jan piikki, jau­het­tua hiiltä ja Kos­ken­kor­vaa

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Hal­li­tus­puo­lueet ovat löy­tä­neet sovun po­ti­las­tur­val­li­suus­lais­ta muu­tos­ten myötä – HS: Uh­ka­sa­kot hoi­ta­jil­le pois­tet­tu

Ylen mukaan potilasturvallisuuslain etenemisestä on sopu hallituspuolueiden välillä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoo, että hallitus on päässyt sopuun potilasturvallisuuslaista. Arkistokuva.
Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoo, että hallitus on päässyt sopuun potilasturvallisuuslaista. Arkistokuva.
Kuva: MARTIN DIVISEK

Hallituspuolueet ovat löytäneet neuvotteluissa yhteisen ratkaisun potilasturvallisuuslakiin, vahvistaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo STT:lle.

Saramo sanoo puolueen edellyttäneen merkittäviä muutoksia aiempaan esitykseen, jotta laki voidaan hyväksyä. Hän sanoo, ettei halua avata muutosten sisältöjä vielä tarkemmin, ettei neuvottelutulos vaarannu.

Aiemmin tänään sekä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) että sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) kertoivat Ylelle, että hallituspuolueiden välille on saatu sopu potilasturvallisuuslaista.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloitti asian käsittelyn puoliltapäivin ja on kertonut tiedottavansa asiasta kello 14. Jos aikatauluun ei tule viivästyksiä, voi lakiesitys ehtiä eduskunnan käsittelyyn jo tänään. Laki voitaisiin hyväksyä eduskunnan täysistunnossa maanantaina.

Helsingin Sanomat: Uhkasakot hoitajille poistettu

Helsingin Sanomien mukaan vasemmistoliitto on saanut hallituspuolueiden neuvotteluissa läpi vaatimiaan helpotuksia työtaisteluun lähteville hoitajille. Aiemmin lakiesitys sisälsi muotoilun, jonka mukaan lakkoileva tai irtisanoutuva hoitaja voitaisiin määrätä töihin sakon uhalla. Lehden mukaan hallitus on nyt sopinut, että uhkasakot poistettaisiin laista kokonaan eikä hoitajille tulisi lainkaan seurauksia työmääräyksen laiminlyönnistä.

Vastaavasti hoitajaliittoihin voisi kohdistua suunniteltua enemmän sanktioita, jos ne eivät neuvottele riittävästä suojelutyöstä hengen ja terveyden turvaamiseksi, lehti kirjoittaa. Lisäksi hallitus on sopinut, että aluehallintovirastot voivat kieltää työtaistelun määräajaksi enintään kaksi kertaa.

Perustuslakivaliokunta kaipaa täsmennystä kotihoidon osalta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei näe ongelmia laissa välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana eli niin kutsutussa potilasturvallisuuslaissa. Valiokunta on käsitellyt asiaa tänään kokouksessaan ja on asiassa yksimielinen.

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että ehdotettu laki rajoittaa työtaisteluoikeutta. Valiokunnan mielestä laille on kuitenkin hyväksyttävät ja erittäin painavat perusteet, joiden vuoksi lakiesitystä voidaan pitää välttämättömänä. Asiakkaiden tai potilaiden hengen vaarantumisen tai asiakkaiden tai potilaiden terveyden vakavan vaarantumisen estäminen on voitava turvata kaikissa olosuhteissa, myös työtaistelun aikana, valiokunnan lausunnossa todetaan.

Valiokunta ehdottaa kuitenkin, että sosiaali- ja terveysvaliokunta harkitsee laissa käytetyn kotihoidon määritelmän täsmentämistä, koska kotihoito kattaa myös sellaista huolenpitoa, jonka laiminlyönnin johdosta asiakkaan henki tai terveys ei ainakaan lyhyellä aikavälillä vaarannu. Lisäksi valiokunta toteaa, että asiakas- tai potilasturvatyöhön annettavan määräyksen kokonaiskeston tulee olla ajallisesti rajattu.

Laki aiheuttanut aiemmin kitkaa hallituksessa

Aiemmin lain sisällöstä on ollut erimielisyyttä hallituspuolueiden kesken. Vasemmistoliitto on ilmoittanut, ettei se voi hyväksyä esitystä siinä muodossa, jossa se annettiin eduskunnalle. Puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kanta potilasturvallisuuslakiin riippuu hallitusryhmien neuvottelujen tuloksesta.

Myös vihreät on sanonut, että lain sisältöä pitää arvioida tarkkaan.

Hoitajaliittoja Tehyä ja Superia on Helsingin käräjäoikeuden päätöksillä kielletty aloittamasta suunniteltuja lakkoja teho-osastoilla kolmen sairaanhoitopiirin alueella syyskuussa. Liitot ilmoittivat torstaina, etteivät ne aloita oikeuden kieltämiä lakkoja.

Tehy ja Super järjestävät tänään Helsingissä mielenosoituksen potilasturvallisuuslakia vastaan.