Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­sia kos­ke­vien ase­tus­ten jat­ka­mis­ta ke­sä­kuun loppuun saakka – ny­kyi­set sään­nök­set van­hen­tu­mas­sa hel­mi­kuun lopussa

Hallitus esittää eduskunnalle tartuntatautilain ravintolarajoituksia koskevien säännösten jatkamista kesäkuun loppuun saakka. Kuvituskuva.
Hallitus esittää eduskunnalle tartuntatautilain ravintolarajoituksia koskevien säännösten jatkamista kesäkuun loppuun saakka. Kuvituskuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Hallitus esittää eduskunnalle tartuntatautilain ravintoloita rajoittavien väliaikaisten säännösten jatkamista kesäkuun loppuun saakka. Lain tämänhetkiset, väliaikaiset säännökset ovat voimassa 28. helmikuuta saakka.

Ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevia säännöksiä jatkettaisiin muutoksella neljällä kuukaudella, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessaan. Rajoitukset lisättiin koronavirusepidemian vuoksi tartuntatautilakiin väliaikaisella pykälällä toukokuussa 2020.

Säännösten jatkaminen antaisi valtioneuvostolle mahdollisuuden säätää edelleen rajoituksista ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaan sekä sisätilojen asiakaspaikkamäärään myös helmikuun jälkeen. Hallituksen esitys ei muuttaisi nykyisiä voimassaolevia rajoituksia.

Valtioneuvosto aikoo aloittaa viranomaisten ja ravintola-alan sidosryhmien kuulemiset rajoitusten kiristämistä koskevaa lakiesitystä varten.

Lue myös: So­te-va­lio­kun­ta: Myös yk­si­tyis­ten asia­kas­ti­lo­jen sul­ke­mi­nen vä­li­ai­kai­ses­ti mah­dol­li­sek­si, ei koskisi hiih­to­kes­kuk­sia