Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

So­te-va­lio­kun­ta: Myös yk­si­tyis­ten asia­kas­ti­lo­jen sul­ke­mi­nen vä­li­ai­kai­ses­ti mah­dol­li­sek­si, ei koskisi hiih­to­kes­kuk­sia

Helsinki
Tilojen sulkeminen on aina viimesijainen keino, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) tiedotustilaisuudessa.
Tilojen sulkeminen on aina viimesijainen keino, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) tiedotustilaisuudessa.
Kuva: Jussi Leinonen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa viranomaisten toimivaltuuksien laajentamista koronavirustilanteen hillitsemiseksi. Hallitus on esittänyt tartuntatautilakiin muutoksia, joiden tarkoituksena on antaa viranomaisille lisää valtuuksia tukahduttaa koronaepidemiaa erilaisin rajoituksin.

Valiokunnan esityksestä antaman mietinnön mukaan viranomainen voi muutoksen myötä asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Toimenpiteet on valiokunnan mukaan porrastettu siten, että velvoitteita ja rajoituksia voidaan tiukentaa, jos aiemmat toimet eivät ole riittäviä. Viimesijaisena keinona laki mahdollistaa tilojen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi asiakkailta ja muilta toimintaan osallistuvilta.

– Tilojen sulkeminen on aina viimesijainen keino, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) tiedotustilaisuudessa.

Hiihtokeskuksia ja eläintarhojen ulkotiloja sulkemismahdollisuus ei Lohen mukaan koske.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti säännökset asiakastilojen sulkemisen aiheuttamien taloudellisten menetysten korvaamiseksi elinkeinonharjoittajille.