Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä: laajaa etä­kou­lu­suo­si­tus­ta ei ole tu­los­sa, mutta etä­ope­tuk­ses­ta voidaan päättää alueel­li­ses­ti – ra­vin­to­lat sul­ke­maan ovensa kello 18 koko maassa

Koulujen terveysturvallisuutta aiotaan parantaa tarjoamalla koululaisille kaksi kotitestiä viikossa.

Helsinki
Koronaministeriryhmä on kokoontunut päättämään koronatoimista perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla Helsingin Säätytalossa. Osa ministereistä osallistuu etänä. Arkistokuva.
Koronaministeriryhmä on kokoontunut päättämään koronatoimista perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla Helsingin Säätytalossa. Osa ministereistä osallistuu etänä. Arkistokuva.
Kuva: Arttu Laitala

Hallituksen koronaministeriryhmä päätti kokouksessaan perjantai-iltana, ettei laajaa etäkoulusuositusta ole tulossa tässä vaiheessa peruskouluille ja toiselle asteelle. Etäopetussuosituksia voidaan kuitenkin hallituksen mukaan tehdä alueellisesti siellä, missä tilanne sitä edellyttää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi Säätytalolla tiedotusvälineille, että koulujen terveysturvallisuutta lisätään laajentamalla maskien käyttöä ja tarjoamalla koululaisille kaksi kotikoronatestiä viikossa. Kiuru kertoi, että terveysturvallisuuspaketti aiotaan jalkauttaa mahdollisimman pian käyttöön.

Kiurun mukaan kouluja koskevien päätösten osalta keskeistä on, että karanteenit tullaan tekemään jatkossa koko luokkahuoneeseen ja tästä on huolehdittava alueellisesti, että lapset ja nuoret voivat olla turvassa.

Hallitus linjasi perjantain neuvotteluissaan, että tartuntatautilain 58g-pykälän mukaiset toimet, eli kaikkien julkisten sisätilojen sulku, aiotaan ottaa käyttöön koko maassa. Kiurun mukaan rajoitukset laajentuvat koskemaan myös lasten ja nuorten toimintaa.

Nykyisten rajoitustoimien on määrä jatkua ainakin tammikuun loppuun saakka. Tämä koskee myös sisärajavalvontaa.

– Hallitus on todennut, että alueellinen kantokyky on vaarassa. Siksi koronaministeriryhmä päätti, että uusia toimia tarvitaan, Kiuru kommentoi tiedotusvälineille kokouksen jälkeen.

Ravintoloiden aukioloa aiotaan rajoittaa sulkemaan ovensa iltakuudelta koko Suomessa, mutta ravintoloiden täyssulusta ei olla tehty päätöksiä, vaikka asia oli pöydällä ministerien kokouksessa.

Kiuru korosti kokouksen jälkeen, että anniskelun lopettaminen kello 17 ja ravintoloiden sulkeminen kello 18 on tällä hetkellä kirein mahdollinen toimi, jolla valtioneuvosto voi rajoittaa ravintoloiden aukioloa.

– Pyrimme siihen, että saisimme heti alkuviikosta, mahdollisesti jo maanantaina, tämän asetuksen päätettyä valtioneuvostossa.

Hallitus suosittaa FFP2-maskien käytön laajentamista ja ettei yksityisissä tapaamisissa tulisi olla enemmän kuin viisi perheen ulkopuolista henkilöä.

Andersson: Opetusalan henkilöstölle on viipymättä varmistettava mahdollisuus saada kolmas rokote

Opetusministeri Li Andersson perusteli Twitterissä kokouksen jälkeen, että Suomi seuraa yleiseurooppalaista käytäntöä kevätlukukausi aloittamisella lähiopetuksessa. Andersson korosti, että käytännön mukaan lasten oikeutta lähiopetukseen rajoitetaan vasta aivan viimesijaisesti

– Etäopetusta on läpi epidemian hyödynnetty paikallisesti, kun se on ollut tautitilanteen kannalta välttämätöntä. Näin toimitaan myös jatkossa. Paikallinen päätöksenteko mahdollistaa etäopetuksen hyödyntämisen siellä, missä sitä tarvitaan, Andersson tviittasi.

Andersson kertoi pitävänsä myös tärkeänä, että kunnat antavat maskien käytöstä tarvittaessa myös pienimpiä koululaisia koskevan laajan suosituksen. Opetusministeri haluaa lisätä opetusalan henkilöstön turvallisuutta tarjoamalla heille viipymättä mahdollisuus saada kolmannet koronarokotteet.

– Opetusalan henkilöstölle on myös viipymättä varmistettava mahdollisuus saada kolmas rokote. Osa kunnista on jo tarjonnut opetusalan työntekijöille mahdollisuutta saada nopeutetusti rokote ja sama mahdollisuus pitää ottaa käyttöön läpi Suomen, opetus

Koronaministeriryhmän kokous alkoi iltapäivällä

Hallituksen koronaministeriryhmä istui perjantaina iltapäivästä lähtien puntaroimassa, mitä rajoituksia vielä tarvitaan, jotta terveydenhuolto selviytyy romahtamatta nopeasti pahenevasta koronaepidemiasta. Kokous kesti lopulta iltakymmeneen saakka.

Kovimmista vaihtoehdoista pöydällä olivat ainakin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) keskiviikkona yllättäen julkisuuteen nostama ehdotus siirtyä kouluissa lukukauden aluksi etäopetukseen ja myös ravintolarajoitusten tiukentaminen edelleen, jopa mahdollinen ravintoloiden sulkeminen.

Ministeriryhmän kantaa odotettiin jo perjantaina, sillä kevätlukukausi alkaa monin paikoin maanantaina. Opetusministeri Li Andersson (vas.) piti aikataulua etäopetukseen siirtymisessä kohtuuttomana perheille ja opetusalan ammattilaisille. Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) oli aiemmin sanonut, että ennen etäopetusta tulisi kokeilla muita keinoja, kuten systemaattista kotitestausta ja maskeja.

Andersson huomautti aiemmin perjantaina STT:lle antamassaan haastattelussa, että etäopetusta hyödynnetään jo nyt paikallisesti tarvittaessa. Sen hyöty olisi hänen mukaansa kohdentaminen niihin kouluihin tai luokkiin, joissa on paljon tartuntoja.

– Eikä niin, että tehdään valtakunnallinen suositus, joka sitten vaikuttaa koulunkäyntiin kaikkialla ja kaikkien oppilaiden kohdalla myöskin sellaisilla alueilla, missä ei ole sitten niin paljon tartuntoja ollut, hän sanoi STT:lle.

Kaupungit vastustivat etäopetusta

Myös yhdeksän suuren kaupungin opetustoimien johtajat pitivät yhteisessä kannanotossaan aikataulua tiukkana sekä etäopetuksen haittoja lapsille ja nuorille suurina.

Esimerkiksi Helsinki ja Tampere ilmoittivat jo ennen kokousta, että koululaiset palaavat joululomalta lähiopetukseen maanantaina. Joissain kunnissa joululoma päättyi jo ennen perjantaita.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee maskin käyttöä koulujen sisätiloissa neljännen luokan oppilaista lähtien.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sitä vastoin kannatti STM:n ehdotusta aloittaa lukuvuosi etäopiskeluna.

Marin: Käytettävä suurta harkintaa

Koronaministeriryhmä kokoontui perjantaina Helsingin Säätytalossa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla, mutta osa ministereistä osallistui kokoukseen etänä. Ministerit kuulivat kokouksessaan terveysviranomaisten tuoreimman kannan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) painotti ennen kokousta, ettei hallitus halua asettaa lapsille ja nuorille yhtään enempää rajoituksia kuin on aivan välttämätöntä.

– Päätöksissä täytyy käyttää erittäin tarkkaa ja suurta harkintaa, Marin sanoi ennen kokousta.

Marin myös muistutti, että hallitus kävi perusteellisen keskustelun aiheesta jo ennen joulua.

– Tuolloin päädyimme siihen, että etäopetusta tai joululomien lykkäämistä koskevaa suositusta ei anneta, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoi, että toimi ei ole tarpeellinen eikä hyödyllinen suhteessa haittoihin, joita se aiheuttaa.

– Täytyy kuitenkin ymmärtää, että tilanne muuttuu ja elää koko ajan, pääministeri sanoi.

Ilta-Sanomien THL:stä perjantaina saaman tiedon mukaan laitoksen kanta ei ole asiassa muuttunut, eikä se ole antanut nyt käynnissä oleviin neuvotteluihin aiemmasta muuttunutta lausuntoa.

THL totesi lausunnossaan tuolloin, että 12 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien lasten ja nuorten kontaktien rajoittaminen koulusuluilla tai lomien pitkittämisellä ei tällä hetkellä arvioida saavutettavan merkittävää vaikutusta, eikä se siten ole epidemiologisen tiedon valossa tämän hetken arvion mukaan perusteltua.

Kiuru perää hallitukselta toimintakykyä

Ministeriryhmän puheenjohtaja Kiuru toisti ennen kokoukseen menoa olevansa erittäin huolestunut terveydenhuollon kantokyvystä nykyisillä tartuntaluvuilla.

– Hallitukselta odotetaan toimintakykyä tässä hyvin vaikeassa tilanteessa nimenomaan ottamaan kantaa siihen, millaisia toimia on vielä tehtävissä, Kiuru patisti.

Huolta on lisännyt sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän tutkimusten perusteella tekemä arvio siitä, että pitkäkestoinen covid-19-tauti voi ilmetä noin joka toisella aikuisella ja noin yhdellä viidestäkymmenestä lapsesta.

Ravintoloiden täyssulun valmistelu veisi pari viikkoa

Hallitus ei tehnyt perjantaina päätöksiä ravintoloiden täyssulusta. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi ennen kokousta, että jos täyssulkuun päädyttäisiin, sitä koskevan uuden lainsäädännön valmistelu veisi pari viikkoa lausuntokierroksineen ja eduskuntakäsittelyineen. Haataisen mukaan myös nykyisen lainsäädännön sallimat keinot tulee nyt käydä läpi.

Myös keskustan Saarikko suhtautui nihkeästi ravintoloiden rajoitusten tiukentamiseen. Hän huomautti, että nykyisetkään rajoitukset eivät ole olleet vielä kauan voimassa.

– Tiedämme, että suurimmat riskit baareihin ovat liittyneet ilta- ja yöaikaan, ja niiden aukioloa on jo käytännössä rajoitettu ja suljettu. En usko, että järeillä täyssuluilla saisimme vastaavaa vaikuttavuutta, mutta käymme tämänkin perusteellisesti läpi.

Juttua päivitetty kauttaaltaan uusilla tiedoilla 7. tammikuuta kello 18.28, 19.23, 22.00 ja 23.00.