Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Fortum ja Oulun Energia to­teut­ta­vat vael­lus­ka­lo­jen li­sään­ty­mis­alue­sel­vi­tyk­sen Ou­lu­joel­la

Työ käynnistyy keväällä, ja tulosten on määrä valmistua elokuun 2021 loppuun mennessä.

Fortum ja Oulun Energia toteuttavat vaelluskalojen lisääntymisalueselvityksen Oulujoella, tiedottaa Fortum.

Tiedotteen mukaan selvityksessä tarkastellaan Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitetään tarkastelukohteiden toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi arvioidaan tarkastelukohteiden merkitystä vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien ja luonnonkierron vahvistamiseksi.

Työ käynnistyy keväällä, ja tulosten on määrä valmistua elokuun 2021 loppuun mennessä.

Voimalaitosten yhteydessä sijaitsevien seitsemän tarkastelukohteen joukkoon lukeutuu muun muassa Fortumin Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten ohijuoksutusuomat sekä Oulun Energian Oulun kaupungin keskellä sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen vanha uoma.

– Yhteistyö Fortumin kanssa mahdollistaa jokialueen tarkastelun yhtenäisenä kokonaisuutena. Selvityksessä saamme tärkeää tietoa siitä, mitkä mereltä Oulujärvelle asti ulottuvista kohteista soveltuisivat parhaiten lisääntymisalueiksi, Oulun Energian laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen toteaa tiedotteessa.

Selvityksessä arvioidaan lisääntymisalueita

Sweco Rakennetekniikka Oy:n toteuttama selvitys toimii ensimmäisenä askeleena valittujen lisääntymisalueiden myöhemmälle suunnittelulle ja mahdolliselle toteutustyölle, tiedotteessa kerrotaan.

Selvityksessä tutkitaan kartta- ja topografisen tarkastelun perusteella, millaisia virtaamia eri kohteisiin on teknisesti mahdollista johtaa ja millaisia lisääntymisalueita niillä olisi mahdollista saada aikaan. Sen jälkeen arvioidaan, millä veden juoksutusmäärällä saataisiin luotua riittävän kokoinen lisääntymisalue sekä sitä, kuinka paljon esimerkiksi soraa ja kiviä pienpoikas- ja kutualueen toteuttaminen vaatii.

– Kaikkein potentiaalisemmilla alueilla tehdään toteutettavuuden esiselvitys, jossa arvioidaan lisääntymisalueiden teknisiä ja taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia sekä luontaisen elinkierron edellytyksiä poikas- ja smolttituotantoarvioiden ja Luonnonvarakeskuksen mallien avulla, Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen kertoo tiedotteessa.

Selvitys linkittyy osaksi laajempaa työtä, jossa tähdätään vaelluskalakantojen ja kalojen luonnonkierron vahvistamiseen Oulujoen vesistössä. Tiedotteen mukaan työ tukee siten myös käynnissä olevaa Oulujoen vesistövisiota, jossa muun muassa alueen kunnat, viranomaiset sekä Fortum ja Oulun Energia kartoittavat yhdessä tapoja kehittää jokialuetta niin luontaiset kalakannat kuin vesivoiman tuotantokin yhteensovittaen.