Tilaajille

Fortum ei saanut lie­ven­nyk­siä Ou­lu­joen ve­si­voi­ma­lai­tos­ten­sa ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­siin, KHO pa­laut­ti voimaan alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen

Oulujoessa sijaitsevien seitsemän vesivoimalaitoksen voimassa olevat kalatalousvelvoitteet on määrätty vesistötoimikunnan vuosina 1944–1955 sekä Pohjois-Suomen vesioikeuden vuosina 1969 ja 1970 antamissa päätöksissä.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kalatalouslievennyksistä ja palautti voimaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemän ratkaisun.
Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kalatalouslievennyksistä ja palautti voimaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemän ratkaisun.
Kuva: Joel Maisalmi

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen Fortumin kalatalousvelvotteiden muuttamisesta ja saattanut aluehallintoviraston alkuperäisen päätöksen voimaan, KHO:n tiedotteessa kerrotaan.

Fortum Power and Heat Oy haki vesilain nojalla kalatalousvelvoitteiden muuttamista omistamissaan Montan, Pyhäkosken, Pällin, Utasen, Ala-Utoksen, Nuojuan ja Jylhämän vesivoimalaitoksissa. Vesilaissa kerrotaan, että lupamääräysten muuttamisen edellytyksenä on se, että muutos on merkitykseltään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. Fortum esitti omistamiensa voimalaitosten voimassa olevia lupamääräyksiä muutettavaksi niin, että niitä täydennetään vaihtoehtoisella istutusvelvoitteella. Lisäksi yhtiö esitti, että määräyksiin lisätään velvoite tarkkailla istutusten vaikutuksia kalastukseen ja kalastoon.