Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen toimii tällä vii­kol­la pää­mi­nis­te­ri Marinin si­jai­se­na

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen toimii kuluvan viikon ajan pääministeri Sanna Marinin sijaisena Marinin ollessa kesälomalla. Tuppuraisen pääministerisijaisuus päättyy 24. heinäkuuta, jonka jälkeen hän itse jää lomalle.

Tuppurainen on pääministerin sijaisuusjärjestyksessä yhdeksäs ministeri. Sijaisten järjestyksen määrittelee perustuslain 66. pykälä, jonka mukaan pääministerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa ensisijaisesti hänen sijaisekseen määrätty ministeri, joka tällä hetkellä on valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Mikäli pääministerin sijaiseksi määrätty ministeri on estynyt, sijaisena toimii virkavuosiltaan vanhin läsnä oleva ministeri. Ministerien virkaikäjärjestys määritetään hallitusta nimitettäessä ja tällä hetkellä virkaikäjärjestyksessä ensimmäisenä on ulkoministeri Pekka Haavisto.

Tuppuraisen jälkeen 25.–31. heinäkuuta aikana pääministeri Marinin sijaisena toimii perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén, joka on virkaikäjärjestyksessä 17. ministeri.