Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Eu­roo­pan ko­mis­sio: Ki­vi­ai­nek­sen otto Va­sik­ka­suon lou­hok­ses­ta on hei­ken­tä­nyt alueen suo­luon­toa

Kalliokiviaineksen otto Vasikkasuon louhoksesta on heikentänyt suoluontoa Natura-alueella. Näin toteaa Euroopan komissio antamassaan lausunnossa. Lausuntopyyntö on lähetetty vuonna 2017 ympäristöministeriölle, josta se on lähetetty edelleen Euroopan komissiolle.

Vasikkasuon louhos sijaitsee Oulussa Jäälin alueella.

Komission näkemyksen mukaan kiviaineksen otto on heikentänyt Kummunlampien-Uikulanjärvien suoluontoa. Alue on Natura 2000 -aluetta.

Oulun kaupunki kertoo, ettei lausunto aiheuta välitöntä toiminnan rajoittamistarvetta louhoksen alueella. Kaupungin mukaan louhinta on loppunut kriittisimmillä alueilla vuonna 2016.

Valtioneuvoston verkkosivuilla kerrotaan, että komission näkemyksen mukaan louhintatoimet eivät saa heikentää edelleen alueen luonnonarvoja ja louhinta on tarvittaessa keskeytettävä. Lisäksi alueelle jo aiheutunut suon kuivuminen on ennallistettava. Jos ennallistaminen ei ole mahdollista, pitää aiheutunut heikennys kompensoida.

Oulun kaupungin mukaan komissiolle on esitetty suolla tapahtuneiden muutosten kompensointia rauhoittamalla toisaalla vastaavia luontotyyppejä sisältävä alue.

Seuraavaksi ympäristöministeriö ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus selvittävät, voidaanko kalliokiviaineksen ottamista alueelta jatkaa. Samalla selvitetään, voidaanko pohjaveden taso palauttaa ennalleen.

Oulun kaupungin mukaan Vasikkasuolla on louhittu kiviainesta 2000-luvun alusta lähtien.