Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Entinen kaa­to­paik­ka täyttyy kier­to­ta­lou­des­ta Kii­min­gis­sä – suurin osa ma­te­riaa­lis­ta ha­lu­taan uu­sio­käyt­töön

Alueella on toistaiseksi kaksi toimijaa, mutta lisää odotellaan. Alueen on tarkoitus täyttyä kiertotalouden toimijoista, jotka voivat tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä keskenään.

Välimaan kiertotalousalue on toistaiseksi suurelta osin rakentamatonta. Kiimingintien varressa sijaitsevan alueen toivotaan kehittävän yhteistyötä eri kiertotaloustoimijoiden välille.
Välimaan kiertotalousalue on toistaiseksi suurelta osin rakentamatonta. Kiimingintien varressa sijaitsevan alueen toivotaan kehittävän yhteistyötä eri kiertotaloustoimijoiden välille.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kiimingintien varteen Kiimingin Välimaalle rakentuvan kiertotalousalueen työt etenevät. Alueella on heinäkuussa valmistunut alueen tiestön rakentamisen ensimmäinen vaihe.

Uudet raskaalle liikenteelle sopivat tiet on nimetty uudelleen kiertotalousteeman mukaisesti. Kiimingintieltä käännytään nyt Sivuvirrantielle, joka on entinen Sivusuontie. Toinen valmistunut tie on nimeltään Uusiotie.