Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

En­nak­ko­ää­niä on annettu yli mil­joo­na – Oulun vaa­li­pii­ris­sä in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät ovat Puo­lan­gal­la

Oikeusministeriön tulospalvelun mukaan äänestämässä on käynyt 23,4 prosenttia äänioikeutetuista.

Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistaina.
Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistaina.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kuntavaaleissa on annettu yhteensä yli miljoona ennakkoääntä. Oikeusministeriön tulospalvelun mukaan ennakkoääniä on annettu yhteensä 1 042 759. Äänestämässä on käynyt 23,4 prosenttia äänioikeutetuista.

Oulun vaalipiirissä annettiin lauantaina 4 145 ja sunnuntai 4 502 ennakkoääntä. Kaikkiaan Oulun vaalipiirissä on äänestänyt  84 349 henkilöä, mikä on 22,3 prosenttia vaalipiirin äänioikeutetuista.