Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ener­gian­ku­lu­tus väheni kym­me­nen pro­sent­tia al­ku­vuon­na, sähkön kulutus laski viisi pro­sent­tia – päästöt vä­he­ni­vät

Tuulivoimaa ja ydinvoimaa lisättiin. Myös turpeen kulutus kasvoi.

Olkiluoto 3 -ydinvoimala liitettiin maaliskuussa sähköverkkoon. Sillä on saatu paikattua sähkön tuonnin vajetta.
Olkiluoto 3 -ydinvoimala liitettiin maaliskuussa sähköverkkoon. Sillä on saatu paikattua sähkön tuonnin vajetta.
Kuva: Jami Jokinen

Energian kulutus laski alkuvuonna Suomessa, tiedottaa tilastokeskus.

Kokonaiskulutus väheni tammi-kesäkuussa kymmenen prosenttia. Sähkön kulutus laski puolestaan viisi prosenttia.

– Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan seuraukset näkyvät voimakkaasti energiamarkkinoilla ja ovat johtaneet energian hintojen merkittävään nousuun. Hintojen nousu on puolestaan heijastunut kulutukseen, Tilastokeskuksen yliaktuaari Aleksi Sandberg sanoo.

Polttoaineiden hinnat olivat ennätyskorkealla, mikä vaikutti monen autoiluun. Vuoden toisella neljänneksellä moottoribensiiniä kulutettiin seitsemän prosenttia ja dieseliä neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Eniten energianlähteistä väheni maakaasun kulutus. Maakaasua kulutettiin 46 prosenttia vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Putkikaasun tuonti Venäjältä Suomeen lakkasi toukokuussa.

Uusiutuvista energialähteistä eniten väheni puupolttoaineiden kulutus, 23 prosenttia.

– Puupolttoaineiden kulutuksen laskuun vaikutti Paperiliiton työnseisaus, joka oli voimassa koko vuoden ensimmäisen neljänneksen ajan. Seisaus vähensi merkittävästi etenkin mustalipeän kulutusta.

Päästöt vähenivät energiakulutuksen laskun yhteydessä. Hiilidioksidipäästöt vähenivät yhdeksän prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan nähden.

Sähköä tuotiin alkuvuonna aiempaa vähemmän Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Nettotuonti väheni 19 prosentilla, Venäjältä sähkön tuonti loppui kokonaan toukokuussa.

Vajetta paikattiin tuulivoimalla, jonka tuotanto kasvoi 52 prosenttia, ja ydinvoimalla, jota tuotettiin seitsemän prosenttia enemmän. Ydinvoiman tuotantoa kasvatti Olkiluoto 3, joka liitettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon ensimmäisen kerran maaliskuussa.

Voimalaitospolttoaineista turpeen kulutus puolestaan kasvoi kymmenen prosenttia. Fossiilisista polttoaineista hiilen kulutus väheni prosentin ja öljyn kaksi prosenttia.

Energian kulutuksen vähenemiseen vaikutti tilastokeskuksen mukaan myös alkuvuoden leuto sää.