Ely-kes­kus ja te-toi­mis­to tar­joa­vat tu­ki­toi­mia Stora Ensolta ir­ti­sa­not­ta­vil­le – "Voimme vastata työn­ha­ki­joi­den osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen tar­pei­siin tar­vit­taes­sa no­peas­ti"

Stora Enso ilmoitti tänään 365 henkilön irtisanomisesta Oulun tehtaaltaan. Irtisanomiset tapahtuvat suunitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Stora Enso ilmoitti yt-neuvotteluista maaliskuun lopussa. Arkistokuva.
Stora Enso ilmoitti yt-neuvotteluista maaliskuun lopussa. Arkistokuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Stora Enso ilmoitti tänään 365 henkilön irtisanomisesta Oulun tehtaaltaan. Irtisanomiset tapahtuvat suunitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja te-toimisto kertoavat tarjoavansa tukitoimia irtisanottujen uudelleen työllistymiseksi ja aluekehitysvaikutusten lieventämiseksi. Esimerkiksi Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala arvioi tiistaina Kalevalle, että irtisanomisilla on sekä Oululle että lähialueelle vakavia vaikutuksia

Ely ja te-toimisto käynnistävät laajoissa irtisanomistilanteissa muutostukilainsäädännön mukaiset toimet. Tukitoimia tarjotaan jo yt-neuvottelujen käynnistysvaiheessa.

Lue myös: Stora Enson työntekijät kuulivat aamulla ir­ti­sa­no­mis­pää­tök­ses­tä – ”Tunnelma oli erittäin hiljainen ja apea”

Te-toimisto sopii yrityksen kanssa, miten tilanteessa edetään. Toimisto kartoittaa palvelutarpeiden laajuuden ja sopii palveluiden tarjoamisen käytännöistä. Tavoitteena on tukea irtisanottavien henkilöiden vaihtoehtoista urasuunnittelua ja parantaa työllistymisvalmiuksia muun muassa koulutuksen avulla.

Koulutusta hankkii ely-keskus ja sitä tarjotaan osana te-toimiston palveluvalikoimaa. 

– Meillä on kattavat valmiiksi kilpailutetut koulutuspuitesopimukset. Voimme vastata työnhakijoiden osaamisen kehittämisen tarpeisiin tarvittaessa nopeasti, sanoo johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta. 

Pohjois-Pohjanmaan te-toimiston palveluita voidaan tarjota tarvittaessa myös yrityksen tiloissa. 

– Muutostilanteissa sovimme yhdessä yrityksen edustajien kanssa, mitä yhteistyökokonaisuuteen sisältyy ja mitä palveluja lähdetään yhdessä toteuttamaan. Palvelukokonaisuus on aina yritykselle ja työntekijöille räätälöity. Työnantajan järjestämät tukitoimet ovat luonnollisesti tärkeässä roolissa etsittäessä uusia mahdollisuuksia, johtaja Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan te-toimistosta sanoo. 

Te-palveluista käytetyimpiä ovat erilaiset osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut kuten esimerkiksi työvoimakoulutus, opiskelu työttömyysetuudella ja erilaiset valmennukset.  Mäen mukaan veuvontaa annetaan muun muassa työttömyysturvaan ja työnhakuun liittyvistä asioista. 

Lue myös: Stora Enso irtisanoo 365 työntekijää – yhtiö teki päätöksen 350 miljoonan euron investoinnista Oulun tehtaaseen

Ely-keskus on kevään aikana kutsunut koolle tukiryhmän, jossa on edustus Stora Ensolta, Oulun kaupungilta,Business Oulusta, Pohjois-Pohjanmaan liitosta sekä te-toimistosta. Tukiryhmä tukee ja etsii keinoja henkilöstön työmarkkinakelpoisuuden parantamiseksi ja edistää henkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin.

– Ryhmän tehtävänä on pyrkiä lieventämään irtisanomisten aluetaloudellisia vaikutuksia, etsiä keinoja korvaavien työpaikkojen syntymisen tueksi sekä mahdollisen erillisrahoituksen saamiseksi, Petri Keränen sanoo.

Stora Enso kertoi tiistaina myös investointipäätöksestä, jonka suuruus on 350 miljoonaa euroa. Päätöksen myötä Oulun paperitehdas muutetaan pakkauskartonkitehtaaksi. 

Ely-keskuksen ja te-toimiston tavoitteena on myös tukea Stora Enson tuotantosuunnan muutosta ja uusien investointien saamista alueelle.

– Irtisanomisuutiset ovat ikäviä, mutta Stora Enson ilmoittama investointi Ouluun on tärkeä aluekehityksen näkökulmasta ja tehtaan jatkuvuuden turvaamiseksi, Keränen toteaa.

Korjattu kello 14.36: Otsikossa ja kerran myös leipätekstissä puhuttiin aluksi te-keskuksesta. Oikea termi on te-toimisto.