Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Ely-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­le­vat pyö­rä­baa­nan ra­ken­ta­mis­ta Äi­mä­rau­tiol­ta Ran­ta­vai­niol­le – ra­ken­nus­töi­hin ryh­dyt­täi­siin vuonna 2023

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Oulun kaupunki suunnittelevat pyöräbaanan rakentamista Limingantielle (maantie 847) Äimäraution ja Rantavainion välille.

Ely-keskuksen ja Oulun kaupungin suunnitelman mukaan Limingantie nykyinen kevyen liikenteen väylä muutettaisiin Lentokentäntien liittymän ja Poikkimaantien väliltä pyöräbaanaksi. Limingantien suunnittelualueeseen kuuluu myös suojatieylityksen parantaminen Joulumerkinpolun kohdalla sekä Limingantien, Rantalantien ja Karhunkedontien risteyksen parantamistoimet.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseen tähtäävän hankkeen suunnittelutyö aloitettiin kesällä 2021 maastotöillä. Hankkeen tiesuunnitelman on määrä valmistua helmikuussa 2022 ja rakennussuunnitelman toukokuussa 2022.

Ely-keskus arvioi tiedotteessaan, että rakennustyöt toteutettaisiin näillä näkymin vuonna 2023. Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 2,7 miljoonaa euroa (alv 0%).

Hankkeen suunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä Väyläviraston verkkosivuilla 3.–17. joulukuuta ja niitä esitellään 8. joulukuuta 2021 järjestettävässä verkkotilaisuudessa.