Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Eks­taa­si­kuo­le­mien määrä yli kol­min­ker­tais­tui Suo­mes­sa vuosina 2011–2017, kertoo THL

Tarkastelujaksolla oli sata kuolemaa, joissa ekstaasi aiheutti kuolemaan johtaneen myrkytyksen tai sen arvioitiin myötävaikuttaneen kuolemaan muuten.

Ekstaasiin eli MDMA:han liittyvät huumekuolemat ovat lisääntyneet Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan vuosina 2011–2017 määrä yli kolminkertaistui.

Kun vuonna 2011 kuolemia oli 0,09 sataatuhatta asukasta kohden, vuonna 2017 niitä oli 0,33. Kaikkiaan tarkastelujaksolla oli sata kuolemaa, joissa ekstaasi aiheutti kuolemaan johtaneen myrkytyksen tai sen arvioitiin myötävaikuttaneen kuolemaan muuten.

Yli puolet Suomessa tapahtuneista ekstaasikuolemista aiheutui ekstaasin ja muiden huumeiden yhteismyrkytyksestä. 30 prosentissa ekstaasi myötävaikutti kuolemaan esimerkiksi tapaturmassa.

– Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että vaikka useimmat ekstaasiin liittyvät kuolemat ovat usean aineen yhteisvaikutuksen aiheuttamia, kuolemaan johtava myrkytys voi aiheutua myös pelkän ekstaasin käytöstä. Riskiä lisää se, että ekstaasipillereiden MDMA-pitoisuuden on todettu kasvaneen vuosi vuodelta, sanoo tiedotteessa THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikku.

Ekstaasiin liittyvissä kuolemantapauksissa tyypillisesti löydettyjä muita aineita olivat muut stimulanttihuumeet, esimerkiksi amfetamiini, sekä opioidit ja bentsodiatsepiinit. Kolmanneksessa tapauksista oli käytetty myös alkoholia.

Valtaosa ekstaasiin kuolleista miehiä

Suomessa ekstaasiin kuolleet ovat olleet nuorempia, kuin muissa tutkimuksessa mukana olleissa maissa. Suomen lisäksi asiaa tutkittiin Australiassa, Portugalissa ja Turkissa. Suomessa kuolleet olivat keski-iältään 24-vuotiaita. Korkein keski-ikä, 28 vuotta oli Portugalissa.

– Aiemmat tutkimukset osoittavat, että erityisesti nuoret käyttäjät eivät välttämättä tiedä ekstaasin käyttöön liittyvistä vaaroista, kuten vaihtelevista pitoisuuksista pillereissä, Kriikku sanoo tiedotteessa.

Ekstaasiin liittyvissä kuolemantapauksissa valtaosa kuolonuhreista oli miehiä. Suomessa ja Australiassa miesten osuus oli 81 prosenttia, Portugalissa 93 ja Turkissa 94 prosenttia.

Tutkimus on julkaistu Addiction-tiedelehdessä. THL:n mukaan kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen ekstaasikuolleisuutta koskeva vertailututkimus.

Huumeisiin kuoleminen on yleistynyt

Jätevesitutkimuksissa on havaittu, että amfetamiinien ja kokaiinin ohella ekstaasin käyttö on merkittävästi lisääntynyt Suomessa 2010-luvulla.

THL kertoi viime keväänä, että huumekuolleisuus lisääntynyt ja huumeisiin kuolleiden ihmisten keski-ikä on noussut Suomessa. Yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa verrattiin huumeiden ongelmakäyttäjien myrkytyskuolemia vuodelta 2017 vuoteen 2012, jolloin tutkimus edellisen kerran toteutettiin.

Tutkimuksen mukaan vuonna 2017 Suomessa tapahtui 5,84 huumemyrkytyskuolemaa sataatuhatta asukasta kohden. Vuonna 2012 vastaava kuolleisuusluku oli 4,61. Pohjoismaista Suomi sijoittui vertailun keskelle. Korkein kuolleisuus oli Islannissa (6,58) ja Ruotsissa (6,46). Norjassa kuolleisuusluku oli 5,66 ja Tanskassa 4,29.

Suomessa huumeisiin kuolleiden keski-ikä nousi 35 vuoteen. Tanskassa ja Norjassa keski-ikä oli noin 41 vuotta. Ruotsissa ja Islannissa se oli hieman Suomea alhaisempi.

Myös kuolonuhrien sukupuolijakaumassa on Pohjoismaiden välillä eroja. Naisia kuoli huumeisiin suhteessa eniten Suomessa ja Norjassa, joissa lähes neljäsosa kuolonuhreista oli naisia. Vähiten naisia oli kuolonuhrien joukossa Islannissa, vain seitsemän prosenttia.