Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Tilaajille

EK:n ver­tai­lu: Vahva kun­ta­ta­lous hyö­dyt­tää Oulun seudun yri­tyk­siä – suuri osa yrit­tä­jis­tä tyy­ty­mät­tö­miä mah­dol­li­suuk­siin­sa osal­lis­tua jul­ki­siin han­kin­toi­hin

Oulun seudun yritysten arviot kuntiensa elinkeinopolitiikasta ja yritysilmapiiristä jäivät EK:n tutkimuksessa plussan puolelle, mutta tyytymättömien osuus kasvoi.

40 prosenttia EK:n kuntaranking-kyselyyn vastanneista Oulun seudun yritysten johtajista oli tyytyväisiä yleiseen yritysilmapiiriin. 30 prosenttia arvioi olevansa tyytymätön. Kuvituskuva.
40 prosenttia EK:n kuntaranking-kyselyyn vastanneista Oulun seudun yritysten johtajista oli tyytyväisiä yleiseen yritysilmapiiriin. 30 prosenttia arvioi olevansa tyytymätön. Kuvituskuva.
Kuva: Pekka Peura

Oulun seutu sijoittui 18.:ksi EK:n tuoreessa Kuntarankingissa, joka vertailee seutukuntien vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Oulun seutukunnan eduksi katsottiin on vahva kuntatalous, mutta yritysten arviot jäivät jokaisella osa-alueella alle keskitason.

Elinkeinoelämän keskusliitto vertaili kahden vuoden välein tehtävässä kuntarankingissa 25 seutukuntaa hyödyntäen yrityksille suunnattua kyselyä ja aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja. Vertailuun otettiin mukaan seutukunnat, joista saatiin eniten vastauksia ja vertailutietoa yrityskyselyssä.