Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ei hukata voi­ma­va­ro­ja – so­siaa­li- ja ter­veys­jär­jes­töt hy­vin­voin­ti­alueen sel­keik­si osa­toi­mi­joik­si

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä nyt hyvinvointialueille alalla toimivien järjestöjen voimavarat tulee organisoida selkeiksi osatoimijoiksi niiden kokonaisuudesta. Tällöin esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kannattaa tarttua vahvasti Oulussa ja muissa alueen kunnissa toimivien alan järjestöjen olemassa oleviin ja syntyviin resursseihin.

Järjestöjen sosiaali- ja terveyshaittoja estävä toiminta on nähtävä investointina tulevaisuuteen ja kalliita laitos- ja kuntoutuspalvelujen tarpeita ehkäisevänä toimintana.