MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Pääkirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tio vaatii me­dia­ta­loil­ta re­mont­tia – Kalevan toi­mi­tuk­ses­sa on menossa iso muutos

Kun digitalisaatio on muuttanut sanomalehtien koko toimintaympäristön, eivät kaikki vanhat keinot enää toimi. Kalevassa halutaan uudistua niin lukijoiden kuin tekijöiden eduksi laadukkaasta journalismista kiinni pitäen.

Kalevan toimituksessa on meneillään mittava organisaatiomuutos. Kuluneen viikon alusta toimitus on työskennellyt uudessa tiimiorganisaatiossa, jossa toimittajat on koottu eri aihepiireihin paneutuviin tiimeihin. Kaikki osaset eivät ole vielä paikallaan vaan muutosta tehdään osittain liukuvasti, mutta uuden toimintatavan käynnistyminen on sujunut hyvin.

Tavoitteena muutoksessa on se, että pystymme vastaamaan entistä paremmin lukijoiden tarpeisiin ja toiveisiin. Saamme lukijoilta paljon palautetta, ja lisäksi työkaluinamme uuden suunnittelussa ovat olleet lukijatutkimus sekä analytiikka, jonka avulla olemme viime vuosina oppineet valtavasti siitä, mikä Kalevan lukijoita kiinnostaa ja puhuttaa.

Kaikki nämä kertovat, että valtaosa lukijoistamme toivoo meiltä vahvaa paikallisuutta sekä kykyä sukeltaa asioihin pintaa syvemmälle. Maakuntalehden rooli nähdään etenkin paikallisten puheenaiheiden esiin nostajana ja taustoittajana – kanavana kiinnittyä kotiseutuun ja ymmärtää sen ilmiöitä sekä niiden syitä ja seurauksia. Nykyaikana paikallinen on usein myös valtakunnallista, kansainvälistä tai globaalia, mistä on Pohjois-Pohjanmaallakin hyviä esimerkkejä.

Kalevan toimitusta.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Jotta tähän lukijoiden toiveeseen on mahdollista vastata, on toimittajilla oltava mahdollisuus työssään perehtyä tiettyihin aihepiireihin pintaa syvemmälle. Tätä pyrimme uudella tiimimuotoisella toimintamallilla tukemaan. Kun toimittaja työskentelee rajatun aihepiirin parissa, on työssä mahdollisuus rakentaa myös journalistille tärkeitä verkostoja aiempaa paremmin.

Muutoksen taustalla on myös toimitusten työn ja toimintaympäristön raju muutos viime vuosina. Digitaalisuus on mullistanut toimialan, muuttanut lukijoiden käyttäytymistä, siirtänyt valtaisan potin mainosrahaa kansainvälisille suuryrityksille kuten Facebookille ja Googlelle ja murtanut median vanhat ansaintamallit. Korona-aika on kiihdyttänyt muutosta ja tehnyt selväksi, että entiseen ei ole paluuta. Kalevallakin tehtiin viime vuonna valtava harppaus siinä, kuinka paljon lukijamme käyttävät digitaalisia sisältöjämme.

On selvää, että yksinomaan painetun lehden tuotantoa varten vuosikymmenten saatossa hiotut toimintatavat eivät enää palvele sanomalehtitalojen arjessa. Muutoksia on toki matkalla tehty, mutta joskus tulee hetki, jolloin pintamaali ei enää riitä vaan tarvitaan isompi remontti. Kalevassa remontin aika on nyt.

Muutos ei merkitse sitä, että painetusta lehdestä ja sen lukijoista ei pidettäisi huolta. Se merkitsee sitä, että jatkossa kaiken keskiössä on hyvä sisältö eikä yksittäinen julkaisukanava. Kuluttaja päättää, minkä kanavien kautta hän kulloinkin haluaa sisältöjämme lukea, kuunnella tai katsella. Sisältölähtöinen ajattelu on omiaan lisäämään laatua niin painetussa sanomalehdessä kuin digikanavissamme.

Sisältöjen kehittäminen on pitkäjänteistä, jatkuvaa työtä eikä siinä mikään tapahdu hetkessä. Siihen työhön tarvitsemme vankasti myös lukijoita. Palaute ja keskustelu on siis edelleen tervetullutta. Vuoropuhelu on paras keino pysyä ajan tasalla lukijoiden toiveista ja luoda pohjaa kiinnostavalle sisällölle.