Suviseurat: Su­vi­seu­rat eivät olekaan Räys­kä­län ky­lä­kau­pal­le kul­ta­kai­vos

Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Bu­si­ness Finland myönsi Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun koor­di­noi­mal­le uudelle hank­keel­le 4,5 mil­joo­nan euron ra­hoi­tuk­sen

Hankkeessa tutkitaan uusia laite- ja työkoneratkaisuja alkutuotannon logistiikka- ja käsittelyhaasteiden voittamiseksi.

Oulun ammattikorkeakoulu sai miljoonaluokan rahoituksen LEVITOI-hankkeelleen.
Oulun ammattikorkeakoulu sai miljoonaluokan rahoituksen LEVITOI-hankkeelleen.
Kuva: Essi Puuri

Business Finland on myöntänyt 4,5 miljoonan euron rahoituksen Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimalle LEVITOI-hankkeelle.

Hankkeessa tutkitaan uusia laite- ja työkoneratkaisuja alkutuotannon logistiikka- ja käsittelyhaasteiden voittamiseksi.

Taustalla ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamat logistiikkaongelmat. Ilmastonmuutos muuttaa olosuhteita kantavan tieverkon ulkopuolelle maailmanlaajuisesti, mikä on huomioitava kehitettäessä työkoneita maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

Suomessa ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat näkyvät maapohjan kantavuuden heikkenemisenä.

LEVITOI-hankkeen tutkimustulokset auttavat yrityksiä uusien tuotteiden kehityksessä.

– Hanke vahvistaa suomalaista maatalous- ja työkonetekniikan osaamista, eritoten kyvykkyyttä tuoda nopeasti uusia ja testattuja tuotteita markkinoille. Hankkeen tuloksia hyödynnetään heikosti kantavilla maapohjilla toimivien työkoneiden testaamiseksi lopullista käyttöympäristöä vastaavissa olosuhteissa, kehityspäällikkö Jukka Säkkinen Oulun ammattikorkeakoulusta kertoo tiedotteessa.