Avien mää­räys: Kuntien jär­jes­tet­tä­vä ter­veys­tar­kas­tuk­set maa­han­tu­li­joil­le ra­jan­yli­tys­pai­koil­la

Maahantulijoiden edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei heillä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä.

Helsinki

Monien kuntien on järjestettävä terveystarkastus rajanylityspaikoilla kaikille maahan tuleville ihmisille, aluehallintovirastot (avit) määräävät tartuntatautilain nojalla.

Määräyksistä ovat ilmoittaneet Lapin, Lounais-Suomen, Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastot. Alueiden kuntien tulee järjestää terveystarkastus kaikille niille, jotka tulevat maahan alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta.

Kaikilla rajanylityspaikoilla jokaisen maahantulijan edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei hänellä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä.

Itä-Suomen avin alueella sijaitsevat rajanylityspaikat ovat Siilinjärvellä, Joensuussa, Tohmajärvellä ja Lieksassa.

Lapin avin alueen rajanylityspaikat ovat Rovaniemen, Kemin, Tornion, Inarin, Kittilän, Kolarin, Pellon, Sallan, Ylitornion, Utsjoen, Enontekiön ja Muonion kunnissa.

Lounais-Suomen avin määräys koskee Turun ja Naantalin kaupunkeja, ja Pohjois-Suomen avin määräys Oulun kaupunkia, Kuusamon kaupunkia ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää.

Määräykset tulevat voimaan maanantaina ja ne ovat voimassa maaliskuun loppuun asti.