Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Au­to­pai­kat rat­kai­se­vat, miten paljon Sivakka voi ra­ken­taa Pi­ki­saa­reen – "Ei voida aja­tel­la niin, että asuk­kai­den autot oli­si­vat ka­duil­la"

Pikisaaren kaava­muutos­prosessi ei ole edennyt tavoite­aikataulun mukaisesti.

Oulu

Sivakka-yhtymän Pikisaareen kaavailemat asuinrakennukset odottavat yhä asemakaavaprosessin edistymistä. Alun perin toiveena oli, että asemakaava saataisiin kaupunginvaltuustoon päätettäväksi tänä syksynä, mutta tavoiteaikataulu ei toteudu.

Sivakan toimitusjohtaja Raimo Hätälä kertoo, että yhtymä on teettänyt alueelle kaavailluista asuinrakennuksista arkkitehdeillä viisi luonnosta, jotka se on toimittanut Oulun kaupungin kaavoitukseen. Julkisuuteen Hätälä ei kuitenkaan vielä halua luonnoksia luovuttaa.