Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Arvio: Yk­si­tyi­siä asioita muurin var­jos­ta ou­lu­lai­sen Esko Karp­pa­sen ete­väs­sä ro­maa­nis­sa

Kun Kalle Päätalo kirjoitti Koillismaasta ja Iijoesta, sanottiin jo silloin, että maaseutukuvaus on mennyttä. Oululainen Esko Karppanen näyttää nyt esikoisromaanillaan, että nykyajalla on omat konstinsa.

Mutta kun Päätalo kirjoitti maaseudun elämästä ja omastaan tuhansia sivuja, käyttää Karppanen uutuuskirjassaan siihen vain runsaat puolitoistasataa sivua. Tosin on aikajanakin lyhyempi, Päätalolla 1920-luvulta miltei vuosisadan loppuun ja Karppasella 1950-luvun lopulta lähelle nykypäivää.