Tilaajille

Arvio: His­to­rian loppu -tee­sis­tä tun­net­tu Francis Fu­kuya­ma pyrkii uudessa teok­ses­saan Iden­ti­teet­ti ym­mär­tä­mään aikamme kes­keis­tä yh­teis­kun­nal­lis­ta lii­keh­din­tää

"Historian loppu" -teesistä tunnettu yhdysvaltalainen politiikan tutkija Francis Fukuyama tarttuu teoksessaan Identiteetti haasteisiin ja ongelmiin, joita identiteettipolitiikka on nostanut läntisissä liberaalidemokratioissa.

Francis Fukuyama tunnetaan parhaiten ajatuksestaan ”historian lopusta”, jonka hän esitti teoksessaan Historian loppu ja viimeinen ihminen (1992).
Francis Fukuyama tunnetaan parhaiten ajatuksestaan ”historian lopusta”, jonka hän esitti teoksessaan Historian loppu ja viimeinen ihminen (1992).
Kuva: Djurdja Padejski / Docendo

Francis Fukuyama: Identiteetti. Arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka. Suomentanut Antti Immonen. Docendo 2020.

Elämme identiteettipolitiikan aikakautta. Luokkatietoisuus on korvautunut rotuun, kulttuuriin ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvilla ryhmäidentiteeteillä. Nämä puolestaan ovat ideologisoituneet ja radikalisoituneet nopeasti.