Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Ar­ka­luon­toi­sel­la ma­te­riaa­lil­la uhannut ki­ris­tä­jä sai pum­pat­tua uh­ril­taan liki 40 000 euroa, Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

Syytetty vetosi oikeudessa peliriippuvuuteensa

Arkaluontoisella materiaalilla kiristäminen toi miehelle ehdollisen vankeustuomion ja yhdyskuntapalvelua.

Vuonna 1990 syntynyt mies esiintyi naisena ja oli sähköpostitse sekä tekstiviestien välityksellä yhteydessä erääseen toiseen mieheen. Hän vaati tältä rahaa vastineeksi siitä, että hän ei toimita mieheen liittyvää arkaluontoista materiaalia tämän työpaikalle ja puolisolle.