Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Pääkirjoitus: Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

Tilaajille

Ana­lyy­si: Täl­lai­se­na viisi pro­fes­so­ria näkee Oulun yli­opis­ton tu­le­vai­suu­den

Professoreiden mielestä Raksilan kampus vireyttäisi koko Oulua. Ylipiston teettämä kampusselvitys haastaa oululaiset näkemään tulossa olevan murroksen.

Viiden professorin laatima selvitys Oulun kaupunkikampuksesta lähtee haasteellisesta tilannekuvasta. Oulun yliopiston vetovoimaisuutta on ryhdyttävä kohentamaan, jotta arvostettu pohjoissuomalainen instituutio selviää tulevasta murroksesta.

Professoriryhmä perustelee tällä viikolla julkaistussa selvityksessään Kampus kaupunkina – kaupunkikampus, miksi tulossa oleva muutos suurempi rytäkkä kuin päältä katsoen luulisi.