Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Pääkirjoitus: Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

Kolumni
Tilaajille

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lua Oulussa jo 25 vuotta

Oulu

Henkilöstön tahto kehittää osaamistaan on taannut laadukkaan opetuksen ja varmistanut, että Oamk kyennyt vastaamaan alueelliseen työvoiman tarpeeseen.

Puheenvuoro

Suomalainen ammattikorkeakoulutus täyttää 25 vuotta. Ammattikorkeakoulukokeilut toimivat vuosina 1991–92. Ensimmäiset vakinaiset toimiluvat myönnettiin 1996.

Suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamisen yhtenä tavoitteena oli tutkintorakenteen kansainvälisen vertailtavuuden lisääminen. Eri puolilla Eurooppaa ammattikorkeakoulut käynnistyivät jo 1960-luvulla. Silloinen keskiasteen koulutusjärjestelmämme ei vastannut eurooppalaista korkeakoulujen kehitystä. Lisäksi alati muuttuviin työelämän tarpeisiin haluttiin tuottaa uudenlaista, korkeakoulutasoista osaamista. Tavoitteena oli myös kansainvälistyminen, tehokkuuden lisääminen sekä alueellisen kattavuuden varmistaminen.