Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to lopetti Li­min­gan val­von­nan – so­siaa­li­pal­ve­lu­ja ja las­ten­suo­je­lua on ke­hi­tet­tä­vä edel­leen

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla otti Limingan valvontaansa Kalevassa julkaistun jutun ja mielipidekirjoituksen vuoksi.

Liminka
-
Kuva: Arkistokuva: Jenna Lindelä

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin Limingan kunnan sosiaalipalveluiden ja erityisesti lastensuojelun järjestämisessä. Avin mukaan kunta on kehittänyt omavalvontaa ja lastensuojelupalvelujen laatua, toimintaprosesseja ja työntekijöiden osaamista.

Aluehallintoviraston käsitys kuitenkin on, että kunnan on jatkettava palveluiden kehittämistä ja huolehdittava siitä, että perhe- ja lastensuojelupalvelut toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Valvonta Limingan kunnan osalta päättyy tähän.