Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Tilaajille

Alue-eko­lo­gis­ta ver­kos­toa päi­vi­te­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – pieni osa met­sis­tä pois­te­taan hak­kuu­käy­tös­tä

Selvityksissä käydään läpi valtion metsiä. Nyt alkaviin selvityksiin sisältyy muun muassa korpien tunnistamista. Arkistokuva.
Selvityksissä käydään läpi valtion metsiä. Nyt alkaviin selvityksiin sisältyy muun muassa korpien tunnistamista. Arkistokuva.
Kuva: Anna Kerälä

Metsähallitus aloittaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa maastoselvitykset alue-ekologisen verkoston päivittämiseksi, kerrotaan Metsähallituksen tiedotteessa. Selvitykset aloitetaan tässä kuussa Kainuussa, ja niitä jatketaan kesän ajan. Kesällä 2022 selvityksiä tehdään Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo Metsähallitus Metsätalous oy:n aluejohtaja Arto Tolonen.

Selvitysten tarkoituksena on päivittää valtion alue-ekologista verkostoa, johon kuuluvat muun muassa luonnonsuojelualueet, monikäyttömetsien luontokohteet, riistan elinympäristöt ja kulttuuri- virkistys ja maisemakohteet. Metsätalous on näillä alueilla joko rajoitettua tai kokonaan  kiellettyä. Pieni osa nyt tutkittavasta pinta-alasta siirretään selvitysten perusteella pois hakkuukäytöstä.