Yleisömäärät
Koronavuoden karu sato – kahdeksan suosituimman kotimaisen palloilusarjan yleisömäärät putosivat puolellatoista miljoonalla

Ko­ro­na­vuo­den karu sato – kah­dek­san suo­si­tuim­man ko­ti­mai­sen pal­loi­lu­sar­jan ylei­sö­mää­rät pu­to­si­vat puo­lel­la­tois­ta mil­joo­nal­la

28.12.2020 18:00 1
Tilaajille
Tyhjien penkkien painajainen – asiantuntijoiden mukaan ei ole mitään takuita sille, että yleisö palaisi koronan jälkeen runsaslukuisena urheilukatsomoihin

Tyhjien penk­kien pai­na­jai­nen – asian­tun­ti­joi­den mukaan ei ole mitään takuita sille, että yleisö palaisi koronan jälkeen run­sas­lu­kui­se­na ur­hei­lu­kat­so­moi­hin

07.11.2020 18:36
Tilaajille