Virpominen
Pienet pääsiäisnoidat saattavat taas kolkutella oviin sunnuntaina – koronasäännöt on hyvä muistaa virpoessa myös tänä vuonna

Pienet pää­siäis­noi­dat saat­ta­vat taas kol­ku­tel­la oviin sun­nun­tai­na – ­ko­ro­na­sään­nöt on hyvä muistaa vir­poes­sa myös tänä vuonna

09.04.2022 10:00 2
Tilaajille
Rotuaarilla virvotaan ja lauletaan palmusunnuntaina Ukrainan hyväksi – tapahtuman järjestää kaksi oululaista isoäitiä

Ro­tuaa­ril­la vir­vo­taan ja lau­le­taan pal­mu­sun­nun­tai­na Uk­rai­nan hyväksi – ta­pah­tu­man jär­jes­tää kaksi ou­lu­lais­ta iso­äi­tiä

08.04.2022 09:35
Virpomisoksien kerääminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, mutta Oulun kaupungin omistamilta mailta niitä saa hakea vapaasti

Vir­po­mis­ok­sien ke­rää­mi­nen ei kuulu jo­ka­mie­he­noi­keuk­siin, mutta Oulun kau­pun­gin omis­ta­mil­ta mailta niitä saa hakea va­paas­ti

08.04.2022 06:08 6