Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Veripalvelu
Veripalvelun biopankkiin on liittynyt 53 000 verenluovuttajaa

Ve­ri­pal­ve­lun bio­pank­kiin on liit­ty­nyt 53 000 ve­ren­luo­vut­ta­jaa

30.09.2021 10:08 1
Vaikean kevään jälkeen verenluovuttajien määrät ovat kääntyneet Oulussa kasvuun – kaikkein ahkerimmin verta käyvät luovuttamassa nuoret naiset

Vaikean kevään jälkeen ve­ren­luo­vut­ta­jien määrät ovat kään­ty­neet Oulussa kasvuun – ­kaik­kein ah­ke­rim­min verta käyvät luo­vut­ta­mas­sa nuoret naiset

19.07.2021 18:00 2
Tilaajille
Verituotteita tarvitaan myös poikkeusaikana – luovuttajia tavoitellaan puhelimitse ja sosiaalisen median kautta

Ve­ri­tuot­tei­ta tar­vi­taan myös poik­keus­ai­ka­na – luo­vut­ta­jia ta­voi­tel­laan pu­he­li­mit­se ja so­siaa­li­sen median kautta

11.10.2020 06:00
Tilaajille