Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Ve­ri­pal­ve­lun bio­pank­kiin on liit­ty­nyt 53 000 ve­ren­luo­vut­ta­jaa

Biopankkinäytteet kerätään verenluovutuksen yhteydessä. Kuvituskuva.
Biopankkinäytteet kerätään verenluovutuksen yhteydessä. Kuvituskuva.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Veripalvelun biopankkiin on liittynyt jo 53 000 verenluovuttajaa, kertoo SPR Veripalvelu.

Biopankkiin voi liittyä verenluovutuksen yhteydessä allekirjoittamalla biopankkisuostumuksen. Biopankkinäyte kerätään verenluovutuksen yhteydessä.

Biopankissa olevien aineistojen avulla kehitetään sekä nykyisiä että tulevia hoitomenetelmiä. Tällä hetkellä kehityksessä on muun muassa menetelmä, jossa geenitietojen avulla voidaan löytää nopeasti ja tehokkaasti verenluovuttajia sellaisille potilaille, jotka tarvitsevat heille sovitettuja verivalmisteita. Veripalvelun mukaan tällaisia valmisteita tarvitaan muun muassa syöpähoitojen aikana.

Veripalvelun tavoitteena on saavuttaa 60 000 liittyjää seuraavien kahden vuoden aikana. Tavoitteesta puuttuu siis vielä 7 000 liittyjää.