Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

MT: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa val­ko­pos­ki­han­hen met­säs­tys­tä

Metsästäjäliitto sekä Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto ilmaisivat aiemmin kannattavansa lajin metsästyksen laillistamista.

Maaseudun Tulevaisuuden teettämän kyselytutkimuksen mukaan 74,3 prosenttia suomalaisista kannattaa valkoposkihanhien metsästyksen sallimista. 

Kyselyn mukaan metsästystä ei sallisi 13 prosenttia suomalaisista. Kantaansa asiaan ei puolestaan osannut sanoa 12,8 prosenttia vastanneista.

Kyselyyn vastanneista miehistä 80,1 kannatti lajin metsästystä. Kyselyyn vastanneista naisista metsästystä kannatti 68,4 prosenttia. 

MT:n mukaan alueelliset erot metsästyshalukkuudessa olivat varsin pieniä. 

Metsästäjäliitto sekä Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto ilmaisivat aiemmin kannattavansa lajin metsästyksen laillistamista. Myös valkoposkihanhen metsästystä kannattava kansalaisaloite keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta kesäkuussa. 

Kantar TNS:llä tekemään kyselytutkimukseen haastateltiin yhteensä 1029 suomalaista juhannuksen alla. 

Tulosten virhemarginaali on kolme prisenttiyksikköä suuntaansa koko väestön kohdalla. Osaotosten tulokset ovat suuntaa antavia.