Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vaalivartti
Vaalivartti analysoi eduskuntavaalien viime hetken ennakkotunnelmia: "Pidän hyvin todennäköisenä, että valta vaihtuu meidän vaalipiirissämme"

Vaa­li­vart­ti ana­ly­soi edus­kun­ta­vaa­lien viime hetken en­nak­ko­tun­nel­mia: "Pidän hyvin to­den­nä­köi­se­nä, että valta vaihtuu meidän vaa­li­pii­ris­säm­me"

30.03.2023 13:00
Tilaajille
Kenen iskulause on lainattu juhlatunnelmissa olleelta Timo Jutilalta? Mikä on perussuomalaisten taikaseinä? Kalevan Vaalivartissa äänessä Heikki Uusitalo: "Mielipidetiedustelut eivät tunnu saavan kiinni perussuomalaisten todellista kannatusta"

Kenen is­ku­lau­se on lai­nat­tu juh­la­tun­nel­mis­sa ol­leel­ta Timo Ju­ti­lal­ta? Mikä on pe­rus­suo­ma­lais­ten tai­ka­sei­nä? Kalevan Vaa­li­var­tis­sa äänessä Heikki Uu­si­ta­lo: "Mie­li­pi­de­tie­dus­te­lut eivät tunnu saavan kiinni pe­rus­suo­ma­lais­ten to­del­lis­ta kan­na­tus­ta"

30.03.2023 13:00 12
Tilaajille
Sebastian Tynkkysen sometaidot ja tapaus Mikko Kärnä – muun muassa näihin asioihin pureutuu tämän viikon Vaalivartti

Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä – muun muassa näihin asioi­hin pu­reu­tuu tämän viikon Vaa­li­vart­ti

23.03.2023 13:47 2
Tilaajille
Vaalivartti pureutuu politiikan ja somen yhteyteen – esimerkkeinä paikallisia ehdokkaita
Lukijalta

Vaa­li­vart­ti pu­reu­tuu po­li­tii­kan ja somen yh­tey­teen – esi­merk­kei­nä pai­kal­li­sia eh­dok­kai­ta

23.03.2023 13:46
Tilaajille
Aluevaltuutetut hamuavat itselleen lisää valtaa kansanedustajina. Kalevan Vaalivartti pohtii, onko se hyvä vai huono asia, että samat ihmiset istuvat jopa kolmella päättäjän pallilla?

Alue­val­tuu­te­tut ha­mua­vat it­sel­leen lisää valtaa kan­sa­ne­dus­ta­ji­na. Kalevan Vaa­li­vart­ti pohtii, onko se hyvä vai huono asia, että samat ihmiset istuvat jopa kol­mel­la päät­tä­jän pal­lil­la?

16.03.2023 13:00 28
Tilaajille
Kokoomus johtaa mielipidemittauksia, mutta miten käy Oulun vaalipiirissä? "Todennäköinen paikkamäärän nostaja", arvioi Kalevan Vaalivartissa Ville Koivuniemi

Ko­koo­mus johtaa mie­li­pi­de­mit­tauk­sia, mutta miten käy Oulun vaa­li­pii­ris­sä? "To­den­nä­köi­nen paik­ka­mää­rän nos­ta­ja", arvioi Kalevan Vaa­li­var­tis­sa Ville Koi­vu­nie­mi

10.03.2023 09:48 48
Tilaajille
Onko Oulun vaalipiirin ääniharava Tuppurainen, Sarkkinen tai Tynkkynen? Mikä puolue jyrää? Näihin asioihin paneutuu Kalevan Vaalivartti, jossa vieraana viestinnän johtava asiantuntija Ville Koivuniemi

Onko Oulun vaa­li­pii­rin ää­ni­ha­ra­va Tup­pu­rai­nen, Sark­ki­nen tai Tynk­ky­nen? Mikä puolue jyrää? Näihin asioi­hin pa­neu­tuu Kalevan Vaa­li­vart­ti, jossa vie­raa­na vies­tin­nän johtava asian­tun­ti­ja Ville Koi­vu­nie­mi

09.03.2023 13:00 45
Tilaajille
Kalevan Vaa­li­vart­ti pu­reu­tuu asioi­hin Oulun vaa­li­pii­rin vink­ke­lis­tä – Miltä näyttää keskustan tilanne? Kuka perii Juha Sipilän ja muiden eduskunnan jättävien äänipotin?

Kalevan Vaa­li­vart­ti pu­reu­tuu asioi­hin Oulun vaa­li­pii­rin vink­ke­lis­tä – Miltä näyttää kes­kus­tan ti­lan­ne? Kuka perii Juha Sipilän ja muiden edus­kun­nan jät­tä­vien ää­ni­po­tin?

02.03.2023 13:07 7
Tilaajille
Kalevan Vaalivartti pureutuu asioihin Oulun vaalipiirin vinkkelistä – Mitä Kalevan vaalikoneesta selvisi tuulivoimasta? Muun muassa siitä puhuttiin tänään

Kalevan Vaa­li­vart­ti pu­reu­tuu asioi­hin Oulun vaa­li­pii­rin vink­ke­lis­tä – Mitä Kalevan vaa­li­ko­nees­ta selvisi tuu­li­voi­mas­ta? Muun muassa siitä pu­hut­tiin tänään

23.02.2023 13:54