Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Torit

Hau­ki­pu­taan torin ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi vii­kol­la – tori saa uuden ta­pah­tu­ma­la­van

28.04.2022 13:21
Heinäkuinen hellepäivä Oulun kauppatorilla on rauhallinen, ellei vähän liiankin – torielämää Oulussa varjostaa meluava ja pölisevä hotellityömaa kojujen vieressä

Hei­nä­kui­nen hel­le­päi­vä Oulun kaup­pa­to­ril­la on rau­hal­li­nen, ellei vähän liian­kin – to­ri­elä­mää Oulussa var­jos­taa meluava ja pö­li­se­vä ho­tel­li­työ­maa kojujen vie­res­sä

07.07.2021 11:07 16
Tilaajille
Käsityökortteli tulee kuudetta kertaa Oulun kauppatorille

Kä­si­työ­kort­te­li tulee kuu­det­ta kertaa Oulun kaup­pa­to­ril­le

02.06.2021 17:07