Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tiernapojat
Tiernapojat palasivat Rotuaarille – Murjaanien kuninkaat esiintyivät ilman naaman mustaamista, katso tulokset ja tallenne kisasta

Tier­na­po­jat pa­la­si­vat Ro­tuaa­ril­le – Mur­jaa­nien ku­nin­kaat esiin­tyi­vät ilman naaman mus­taa­mis­ta, katso tu­lok­set ja tal­len­ne kisasta

28.11.2022 06:36 44
Tilaajille
Kaleva Live: Tiernapoikakilpailut palasivat Rotuaarille, mikä joukkue oli sinun suosikkisi? – katso perinteisten kisojen tallenne täältä

Kaleva Live: Tier­na­poi­ka­kil­pai­lut pa­la­si­vat Ro­tuaa­ril­le, mikä joukkue oli sinun suo­sik­ki­si? – katso pe­rin­teis­ten kisojen tal­len­ne täältä

27.11.2022 09:30 8
Tilaajille
Tiernakaupungin perinnettä vaalitaan taas, kun tiernapoikakilpailu palaa yleisön eteen Rotuaarille – Kaleva näyttää sunnuntain finaalin suorana lähetyksenä

Tier­na­kau­pun­gin pe­rin­net­tä vaa­li­taan taas, kun tier­na­poi­ka­kil­pai­lu palaa yleisön eteen Ro­tuaa­ril­le – Kaleva näyttää sun­nun­tain fi­naa­lin suorana lä­he­tyk­se­nä

23.11.2022 13:25 35
Tierna-aika avataan Oulussa perjantaina – katso tästä jouluisten tapahtumien aikatauluja

Tier­na-ai­ka avataan Oulussa per­jan­tai­na – katso tästä jou­luis­ten ta­pah­tu­mien ai­ka­tau­lu­ja

07.11.2022 13:07 10
Tiernapoikakilpailut nähdään taas Rotuaarilla marraskuun lopussa – uudet säännöt kieltävät blackface-maalauksen

Tier­na­poi­ka­kil­pai­lut nähdään taas Ro­tuaa­ril­la mar­ras­kuun lopussa – uudet säännöt kiel­tä­vät black­fa­ce-maa­lauk­sen

17.10.2022 18:41 23
Tilaajille
Miltä Knihdistä mahtoi tuntua? – Entiset Pojat lainasi Tiernapojat-näytelmän aineksia aikuisille suunnattuun kansanmusiikkiteatteriinsa

Miltä Knih­dis­tä mahtoi tuntua? – Entiset Pojat lainasi Tier­na­po­jat-näy­tel­män ai­nek­sia ai­kui­sil­le suun­nat­tuun kan­san­mu­siik­ki­teat­te­riin­sa

14.12.2021 15:07
Tilaajille
Kaleva Live: Valtakunnalliset Tiernapoikakilpailut huipentui finaaleihin – katso tallenne kilpailusta täältä

Kaleva Live: Val­ta­kun­nal­li­set Tier­na­poi­ka­kil­pai­lut hui­pen­tui fi­naa­lei­hin – katso tal­len­ne kil­pai­lus­ta täältä

28.11.2021 15:23 5
Tilaajille
Finnish Padel Tour kerää padelin maan ykköspelaajat Kempeleeseen, seurakuntayhtymän tiloissa kisataan perinteisen Tiernapoikakilpailun merkeissä – Kaleva Live näyttää sunnuntaina molempien ratkaisuhetket suorana

Finnish Padel Tour kerää padelin maan yk­kös­pe­laa­jat Kem­pe­lee­seen, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ti­lois­sa ki­sa­taan pe­rin­tei­sen Tier­na­poi­ka­kil­pai­lun mer­keis­sä – Kaleva Live näyttää sun­nun­tai­na mo­lem­pien rat­kai­su­het­ket suorana

26.11.2021 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika he­rät­tää tier­na­poi­ka­näy­tel­mä hen­kiin! – mo­ni­muo­toi­nen, ajan tar­pei­ta pal­ve­le­va perinne jäh­met­tyi 1900-lu­vun alussa, kun Pau­la­har­jun pel­kis­tä­mää ver­sio­ta alet­tiin toistaa or­jal­li­ses­ti

14.11.2021 06:00 14
Tilaajille
Ensimmäiset esitykset tällä viikolla – moni Ynnin Poikien laulaja on tienannut moporahat tiernapojilla

En­sim­mäi­set esi­tyk­set tällä vii­kol­la – moni Ynnin Poikien laulaja on tie­nan­nut mo­po­ra­hat tier­na­po­jil­la

11.11.2021 06:10 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tier­na­sää­tiö ei ole muut­ta­mas­sa pe­rin­net­tä, vaan päin­vas­toin säi­lyt­tä­mäs­sä ja pa­laut­ta­mas­sa vanhan pe­rin­teen

28.10.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan tier­na­poi­kien laulaa siinä rek­vi­sii­tas­sa, missä he ovat olleet jo yli sata vuotta

27.10.2021 05:15 4
Tilaajille
Tiernapojat elävät ajassa eteenpäin – suomalaista jouluperinnettä tulee vahvistaa moniarvoistuvassa yhteiskunnassa
Kolumni

Tier­na­po­jat elävät ajassa eteen­päin – suo­ma­lais­ta jou­lu­pe­rin­net­tä tulee vah­vis­taa mo­ni­ar­vois­tu­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa

22.10.2021 06:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tier­na­poi­ka­pe­rin­teet ny­ky­me­non mukaan ros­kik­seen?

20.10.2021 03:00
Tilaajille
Tiernasäätiö: Murjaanien kuninkaan kasvojen mustaamista ei enää sallita – ”Olemme halunneet kuunnella yhteiskunnan reaktioita rasismiin”

Tier­na­sää­tiö: Mur­jaa­nien ku­nin­kaan kas­vo­jen mus­taa­mis­ta ei enää sallita – ”Olemme ha­lun­neet kuun­nel­la yh­teis­kun­nan reak­tioi­ta ra­sis­miin”

11.10.2021 22:25 49
Tilaajille
Olli Levaniemi loihti tiernapoika-aiheisen lautapelin: "Olen ihastunut Ouluun aivan täydellisesti, tämä on aivan uskomattoman hieno paikka tarinankertojalle"

Olli Le­va­nie­mi loihti tier­na­poi­ka-ai­hei­sen lau­ta­pe­lin: "Olen ihas­tu­nut Ouluun aivan täy­del­li­ses­ti, tämä on aivan us­ko­mat­to­man hieno paikka ta­ri­nan­ker­to­jal­le"

22.12.2020 07:10 1
Tilaajille
Tiernapojat palaavat Kirkkokadulle uuden kävelykadun varteen – "Sijainnissa on mietitty Tiernaristin paikkaa"

Tier­na­po­jat pa­laa­vat Kirk­ko­ka­dul­le uuden kä­ve­ly­ka­dun varteen – "Si­jain­nis­sa on mie­tit­ty Tier­na­ris­tin paik­kaa"

16.10.2020 07:00 9
Tilaajille