Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tiernapojat
Miltä Knihdistä mahtoi tuntua? – Entiset Pojat lainasi Tiernapojat-näytelmän aineksia aikuisille suunnattuun kansanmusiikkiteatteriinsa

Miltä Knih­dis­tä mahtoi tuntua? – Entiset Pojat lainasi Tier­na­po­jat-näy­tel­män ai­nek­sia ai­kui­sil­le suun­nat­tuun kan­san­mu­siik­ki­teat­te­riin­sa

14.12.2021 15:07
Tilaajille
Kaleva Live: Valtakunnalliset Tiernapoikakilpailut huipentui finaaleihin – katso tallenne kilpailusta täältä

Kaleva Live: Val­ta­kun­nal­li­set Tier­na­poi­ka­kil­pai­lut hui­pen­tui fi­naa­lei­hin – katso tal­len­ne kil­pai­lus­ta täältä

28.11.2021 15:23 5
Tilaajille
Finnish Padel Tour kerää padelin maan ykköspelaajat Kempeleeseen, seurakuntayhtymän tiloissa kisataan perinteisen Tiernapoikakilpailun merkeissä – Kaleva Live näyttää sunnuntaina molempien ratkaisuhetket suorana

Finnish Padel Tour kerää padelin maan yk­kös­pe­laa­jat Kem­pe­lee­seen, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ti­lois­sa ki­sa­taan pe­rin­tei­sen Tier­na­poi­ka­kil­pai­lun mer­keis­sä – Kaleva Live näyttää sun­nun­tai­na mo­lem­pien rat­kai­su­het­ket suorana

26.11.2021 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika he­rät­tää tier­na­poi­ka­näy­tel­mä hen­kiin! – mo­ni­muo­toi­nen, ajan tar­pei­ta pal­ve­le­va perinne jäh­met­tyi 1900-lu­vun alussa, kun Pau­la­har­jun pel­kis­tä­mää ver­sio­ta alet­tiin toistaa or­jal­li­ses­ti

14.11.2021 06:00 14
Tilaajille
Ensimmäiset esitykset tällä viikolla – moni Ynnin Poikien laulaja on tienannut moporahat tiernapojilla

En­sim­mäi­set esi­tyk­set tällä vii­kol­la – moni Ynnin Poikien laulaja on tie­nan­nut mo­po­ra­hat tier­na­po­jil­la

11.11.2021 06:10 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tier­na­sää­tiö ei ole muut­ta­mas­sa pe­rin­net­tä, vaan päin­vas­toin säi­lyt­tä­mäs­sä ja pa­laut­ta­mas­sa vanhan pe­rin­teen

28.10.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan tier­na­poi­kien laulaa siinä rek­vi­sii­tas­sa, missä he ovat olleet jo yli sata vuotta

27.10.2021 05:15 4
Tilaajille
Tiernapojat elävät ajassa eteenpäin – suomalaista jouluperinnettä tulee vahvistaa moniarvoistuvassa yhteiskunnassa
Kolumni

Tier­na­po­jat elävät ajassa eteen­päin – suo­ma­lais­ta jou­lu­pe­rin­net­tä tulee vah­vis­taa mo­ni­ar­vois­tu­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa

22.10.2021 06:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tier­na­poi­ka­pe­rin­teet ny­ky­me­non mukaan ros­kik­seen?

20.10.2021 03:00
Tilaajille
Tiernasäätiö: Murjaanien kuninkaan kasvojen mustaamista ei enää sallita – ”Olemme halunneet kuunnella yhteiskunnan reaktioita rasismiin”

Tier­na­sää­tiö: Mur­jaa­nien ku­nin­kaan kas­vo­jen mus­taa­mis­ta ei enää sallita – ”Olemme ha­lun­neet kuun­nel­la yh­teis­kun­nan reak­tioi­ta ra­sis­miin”

11.10.2021 22:25 49
Tilaajille
Olli Levaniemi loihti tiernapoika-aiheisen lautapelin: "Olen ihastunut Ouluun aivan täydellisesti, tämä on aivan uskomattoman hieno paikka tarinankertojalle"

Olli Le­va­nie­mi loihti tier­na­poi­ka-ai­hei­sen lau­ta­pe­lin: "Olen ihas­tu­nut Ouluun aivan täy­del­li­ses­ti, tämä on aivan us­ko­mat­to­man hieno paikka ta­ri­nan­ker­to­jal­le"

22.12.2020 07:10 1
Tilaajille
Tiernapojat palaavat Kirkkokadulle uuden kävelykadun varteen – "Sijainnissa on mietitty Tiernaristin paikkaa"

Tier­na­po­jat pa­laa­vat Kirk­ko­ka­dul­le uuden kä­ve­ly­ka­dun varteen – "Si­jain­nis­sa on mie­tit­ty Tier­na­ris­tin paik­kaa"

16.10.2020 07:00 9
Tilaajille