Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tarpeen mukaiset sote-keskukset
Oululaisvaltuutettu Tuija Pohjolan yllättävä  aloite: Torihotellista keskustan uusi sote-keskus

Ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Tuija Poh­jo­lan yl­lät­tä­vä aloite: To­ri­ho­tel­lis­ta kes­kus­tan uusi sote-kes­kus

20.06.2023 16:35 101
Tilaajille
Pohteen aluehallitus päätti: Ouluun perustetaan uusi Keskustan sote-keskus – Liikkuvia ja digitaalisia palveluja luvassa lisää, käsite lähipalveluista muuttuu

Pohteen alue­hal­li­tus päätti: Ouluun pe­rus­te­taan uusi Kes­kus­tan sote-kes­kus – Liik­ku­via ja di­gi­taa­li­sia pal­ve­lu­ja luvassa lisää, käsite lä­hi­pal­ve­luis­ta muuttuu

14.06.2023 18:23 24
Tilaajille
Oulu haluaa kasvavaan Hiukkavaaraan sote-keskuksen – Vastasynnyttäneen äidin ykköstoive on neuvola

Oulu haluaa kas­va­vaan Hiuk­ka­vaa­raan sote-kes­kuk­sen – Vas­ta­syn­nyt­tä­neen äidin yk­kös­toi­ve on neuvola

18.05.2023 06:00 41
Tilaajille
Ouluun luvassa uusi sote-keskus, pienempien toimipisteiden kohtaloa punnitaan vielä – Luonnos keskuksista lähetettiin lausuntokierrokselle

Ouluun luvassa uusi so­te-kes­kus, pie­nem­pien toi­mi­pis­tei­den koh­ta­loa pun­ni­taan vielä – Luonnos kes­kuk­sis­ta lä­he­tet­tiin lau­sun­to­kier­rok­sel­le

19.04.2023 17:50 33
Tilaajille
Mitä Oulun ylikuormitetuille sosiaali- ja terveyspalveluille tapahtuu? Suomen toiseksi suurin sote-keskus Kontinkankaalla ratkeaa liitoksistaan  – Pohteelta odotetaan päätöksiä

Mitä Oulun yli­kuor­mi­te­tuil­le so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luil­le ta­pah­tuu? Suomen toi­sek­si suurin sote-kes­kus Kon­tin­kan­kaal­la ratkeaa lii­tok­sis­taan – Poh­teel­ta odo­te­taan pää­tök­siä

14.02.2023 05:00 123
Tilaajille
Hyvinvointialue ei lakkauta yhtään terveyskeskusta, mutta niiden palvelutaso selviää ensi vuonna – Lumijokinen Hanna Moilanen toivoo, että palvelut pysyvät lähellä

Hy­vin­voin­ti­alue ei lak­kau­ta yhtään ter­veys­kes­kus­ta, mutta niiden pal­ve­lu­ta­so selviää ensi vuonna – Lu­mi­jo­ki­nen Hanna Moi­la­nen toivoo, että pal­ve­lut pysyvät lähellä

02.10.2022 06:00 12
Tilaajille