Taloyhtiön remontti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­loyh­tiöi­den osak­kaat roh­keas­ti mukaan ener­gia- ja il­mas­to­työ­hön

01.05.2021 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­köau­to­jen la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mis­ta ta­loyh­tiöi­hin edis­tet­tä­vä va­paaeh­toi­suu­teen ja ky­syn­tään poh­jau­tuen

09.10.2020 06:30
Tilaajille