Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Jär­jes­tö­jen apu vä­hen­tää muis­ti­sai­rauk­sis­ta ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia

Muistisairaudet ovat kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Vuosittain diagnoosin saa 14 500 ihmistä. 200 000 sairastuneen ja läheisten kautta asia koskettaa noin miljoonaa suomalaista ja väestön ikääntyessä muistisairaiden määrä kaksinkertaistuu tulevina vuosikymmeninä.

Muistisairauksien hoitokustannukset ovat 3–4 miljardia vuodessa. Parantavaa hoitoa ei ole, mutta riittävän varhaiset tukitoimet kohdennetun lääkehoidon kanssa luovat merkittäviä kustannussäästöjä ja parantavat elämänlaatua. Pitkäaikaishoidon tarvetta voidaan siirtää ylläpitämällä sairastuneen toimintakykyä ja huolehtimalla omaisten hyvinvoinnista.