Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Klubitalojen toimintaa ei saa romuttaa – vuonna 2019 uusista työkyvyttömyyseläkkeistä yli puolet myönnettiin mielenterveysongelmien vuoksi

Nuorten Ystävät ry on hyvin huolissaan Suomen Klubitalojen tulevaisuudesta. Kolmessa Nuorten Ystävät ry:n ylläpitämässä klubitalossa toimii 828 jäsentä (muualla sanottaisiin asiakkaiksi). He ovat mielenterveyskuntoutujia ja muita tukea tarvitsevia työikäisiä (eri lailla vammaisia henkilöitä, päihdekuntoutujia, syrjäytymisvaarassa olevia).

Klubitalo on kokonaisvaltainen sektorirajat ylittävä toimintamalli, jonka avulla voidaan tukea ihmisiä useilla eri elämänalueilla samanaikaisesti, samassa paikassa ja yhteisössä. Suomessa toimii Veikkauksen ja kuntien/kuntayhtymien rahoituksella tällä hetkellä 23 Klubitaloa, joissa jäseniä on yhteensä noin 6 500.