Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Sosiaali- ja terveyspalvelun asiakasmaksut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­rak­kail­le tk-käyn­nis­tä muita isompi lasku – tällä yk­sin­ker­tai­sel­la kei­nol­la jul­ki­sen puolen re­surs­se­ja ja ta­lout­ta saadaan vah­vis­tet­tua

28.04.2023 05:45 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den korkeat asia­kas­mak­sut hei­ken­tä­vät ter­vey­den ta­sa-ar­voa – maksuja mak­sa­vat eniten paljon sai­ras­ta­vat ja heik­ko­kun­toi­set, jotka usein kuu­lu­vat pie­ni­tu­loi­siin

19.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­ver­tai­nen oikeus so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin taat­ta­va – sote-asia­kas­mak­su­jen ulos­ot­to on li­sään­ty­nyt voi­mak­kaas­ti 2010-lu­vul­ta alkaen

19.09.2022 06:00 1
Tilaajille