Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Sidonnaisuusilmoitukset
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoituksissa puutteita, osin teknisistä syistä – Tarkastuslautakunnan johtaja: "Ilmoituksiin pyydetään tarkennuksia"

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen si­don­nai­suus­il­moi­tuk­sis­sa puut­tei­ta, osin tek­ni­sis­tä syistä – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan joh­ta­ja: "Il­moi­tuk­siin pyy­de­tään tar­ken­nuk­sia"

25.05.2022 18:00 2
Tilaajille