Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Sademäärät
Sadetta piisasi syksyn aikana Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa– eniten vettä ropisi Puolangan Paljakassa

Sadetta piisasi syksyn aikana Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa– eniten vettä ropisi Puo­lan­gan Pal­ja­kas­sa

01.12.2020 14:01

Ou­lu­joen ve­sis­tö­alueen sa­de­mää­rät ta­van­omais­ta suu­rem­pia – lumien su­la­mi­nen nos­ta­nut tu­lo­vir­taa­mia en­ti­ses­tään

30.10.2020 12:39
Kunnon sadepäivä on vastassa arkeen palaavia syyslomalaisia Oulussa – lokakuun sademäärä saattaa kivuta tilastokärjen tuntumaan

Kunnon sa­de­päi­vä on vas­tas­sa arkeen pa­laa­via syys­lo­ma­lai­sia Oulussa – lo­ka­kuun sa­de­mää­rä saattaa kivuta ti­las­to­kär­jen tun­tu­maan

25.10.2020 20:34
Poikkeuksellisen runsaat sateet iskivät syyskuussa Oulun seudulle ja Kainuuseen – Kajaanissa koko maan vuorokausiennätys

Poik­keuk­sel­li­sen runsaat sateet iskivät syys­kuus­sa Oulun seu­dul­le ja Kai­nuu­seen – Ka­jaa­nis­sa koko maan vuo­ro­kau­si­en­nä­tys

01.10.2020 15:16
Tilaajille
Suomen kesä oli tavanomaista lämpimämpi – lämpötila kipusi hellelukemiin 40 päivänä

Suomen kesä oli ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pi – läm­pö­ti­la kipusi hel­le­lu­ke­miin 40 päivänä

01.09.2020 13:48
Osa pelloista on liian märkiä, eikä lisää vettä enää tarvittaisi – satonäkymät ovat Oulun seudulla keskinkertaiset

Osa pel­lois­ta on liian märkiä, eikä lisää vettä enää tar­vit­tai­si – sa­to­nä­ky­mät ovat Oulun seu­dul­la kes­kin­ker­tai­set

07.08.2020 06:00
Tilaajille
Heinäkuu oli Pohjois-Pohjanmaan koko mittaushistorian sateisimpia – kuun sademäärät kuuluvat poikkeuksellisiin sääilmiöihin, joita tapahtuu kerran 30 vuodessa

Hei­nä­kuu oli Poh­jois-Poh­jan­maan koko mit­taus­his­to­rian sa­tei­sim­pia – kuun sa­de­mää­rät kuu­lu­vat poik­keuk­sel­li­siin sääil­miöi­hin, joita ta­pah­tuu kerran 30 vuo­des­sa

03.08.2020 16:01 1
Tilaajille