Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Ou­lu­joen ve­sis­tö­alueen sa­de­mää­rät ta­van­omais­ta suu­rem­pia – lumien su­la­mi­nen nos­ta­nut tu­lo­vir­taa­mia en­ti­ses­tään

Suuret tulovirtaamat ja lähestyvä talvi aiheuttavat tarpeen tavallista suuremmille juoksutuksille.

Oulujoen vesistöalueen sademäärät ovat olleet tänä syksynä tavanomaista suuremmat. Syyskuun sademäärä oli 112 millimetriä, joka on keskimääräistä 75 prosenttia enemmän.

Myös lokakuun sademäärät ovatolleet keskimääräistä suurempia. Kuun aikana kertyneiden lumien sulaminen on nostanut tulovirtaamia entisestään.

Suuret tulovirtaamat ja lähestyvä talvi aiheuttavat tarpeen tavallista suuremmille juoksutuksille. Säännösteltävien järvien pinnat pyritään saamaan juoksutuksella laskuun, jotta jokien jäädytysajot voidaan aloittaa turvallisesti pakkasten tulon aikaan.

Jäädytysajolla tarkoitetaan yhtäjaksoisesti tapahtuvaa matalampaa ja tasaista virtaamaa, jolla varmistetaan jääkannen muodostuminen jokeen.

Oulujoella ja Hyrynsalmen reitillä vettä joudutaan ajoittain myös ohijuoksuttamaan. Ohijuoksutukset kestävät ainakin marraskuun puoleen väliin saakka ja alajuoksulla todennäköisesti pidempään.