Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ruotsin vaalit
Ruotsiin tulee kolmen puolueen porvarihallitus – ruotsidemokraatit jää ulkopuolelle, mutta puolue on väistyvän demaripääministerin mukaan käytännössä vallankahvassa

Ruot­siin tulee kolmen puo­lueen por­va­ri­hal­li­tus – ruot­si­de­mo­kraa­tit jää ul­ko­puo­lel­le, mutta puolue on väis­ty­vän de­ma­ri­pää­mi­nis­te­rin mukaan käy­tän­nös­sä val­lan­kah­vas­sa

14.10.2022 16:53 9
Magdalena Andersson eroaa Ruotsin pääministerin paikalta – oikeistoblokki saamassa kolmen paikan enemmistön valtiopäiville

Mag­da­le­na An­ders­son eroaa Ruotsin pää­mi­nis­te­rin pai­kal­ta – oi­keis­to­blok­ki saa­mas­sa kolmen paikan enem­mis­tön val­tio­päi­vil­le

14.09.2022 21:21 7
Professori ei usko Ruotsin vaalituloksen enää keikahtavan

Pro­fes­so­ri ei usko Ruotsin vaa­li­tu­lok­sen enää kei­kah­ta­van

12.09.2022 12:53 12
Porvariblokki johtaa niukasti Ruotsin vaaleissa, lopulliset tulokset aikaisintaan keskiviikkona

Por­va­ri­blok­ki johtaa niu­kas­ti Ruotsin vaa­leis­sa, lo­pul­li­set tu­lok­set ai­kai­sin­taan kes­ki­viik­ko­na

12.09.2022 07:17 12
Ruotsidemokraatit nousee ovensuukyselyiden mukaan Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi

Ruot­si­de­mo­kraa­tit nousee oven­suu­ky­se­lyi­den mukaan Ruotsin toi­sek­si suu­rim­mak­si puo­lueek­si

11.09.2022 22:19 5
Ruotsin vaalipäivälle isot odotukset – Kysyimme haaparantalaisilta, mitkä asiat on saatava kuntoon valtakunnassa ja paikallisesti

Ruotsin vaa­li­päi­väl­le isot odo­tuk­set – Ky­syim­me haa­pa­ran­ta­lai­sil­ta, mitkä asiat on saatava kuntoon val­ta­kun­nas­sa ja pai­kal­li­ses­ti

09.09.2022 20:40 1
Tilaajille
Länsinaapuria voi odottaa uusi hallitusjumi – vaalituloksesta riippumatta Ruotsin maahanmuuttopolitiikka kiristyy
Pääkirjoitus

Län­si­naa­pu­ria voi odottaa uusi hal­li­tus­ju­mi – vaa­li­tu­lok­ses­ta riip­pu­mat­ta Ruotsin maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ki­ris­tyy

09.09.2022 20:00 20
Tilaajille
Analyysi: Rikollisuus nousi Ruotsin vaalien pääteemaksi – Ruotsidemokraattien kakkospaikka ja pääsy osaksi hallituspalapeliä koventavat kampanjaa loppusuoralla

Ana­lyy­si: Ri­kol­li­suus nousi Ruotsin vaalien pää­tee­mak­si – Ruot­si­de­mo­kraat­tien kak­kos­paik­ka ja pääsy osaksi hal­li­tus­pa­la­pe­liä ko­ven­ta­vat kam­pan­jaa lop­pu­suo­ral­la

03.09.2022 08:00 3
Tilaajille
Ruotsissa Stefan Löfven saa uuden mahdollisuuden päästä pääministeriksi – jo kolme yritystä muodostaa hallitus epäonnistunut

Ruot­sis­sa Stefan Löfven saa uuden mah­dol­li­suu­den päästä pää­mi­nis­te­rik­si – jo kolme yri­tys­tä muo­dos­taa hal­li­tus epä­on­nis­tu­nut

23.11.2018 12:29 3
Ruotsiin ei vieläkään saatu hallitusta – kolmas yritys kaatui

Ruot­siin ei vie­lä­kään saatu hal­li­tus­ta – kolmas yritys kaatui

22.11.2018 12:30 17

Ruot­sis­sa val­tio­päi­vien pu­he­mies pa­tis­taa puo­luei­ta toi­mi­maan tai maahan ei saada hal­li­tus­ta

15.10.2018 20:00 1

Ruot­sis­sa por­va­ri­hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen vas­ta­tuu­les­sa - Ruotsin radion mukaan Kris­ters­son luo­pu­mas­sa yri­tyk­ses­tä

13.10.2018 17:04 1

Ruot­si­de­mo­kraa­tit eivät hyväksy por­va­rien vä­hem­mis­tö­hal­li­tus­ta

12.10.2018 17:05
Ruotsissa vaihtuvat pääministeri ja hallitus – valtiopäivät äänesti Stefan Löfvenin eron

Ruot­sis­sa vaih­tu­vat pää­mi­nis­te­ri ja hal­li­tus – val­tio­päi­vät äänesti Stefan Löf­ve­nin eron

25.09.2018 11:24 3

Ruotsin vaa­leis­ta en­nä­tys­mää­rä va­li­tuk­sia

15.09.2018 12:31 2
Ruotsissa äänestäjä saa, mitä tilaa – asiantuntijan mukaan suomalainen joutuu arvuuttelemaan

Ruot­sis­sa ää­nes­tä­jä saa, mitä tilaa – asian­tun­ti­jan mukaan suo­ma­lai­nen joutuu ar­vuut­te­le­maan

15.09.2018 08:00
Tilaajille

Ruotsin vaa­li­tu­los vah­vis­te­taan to­den­nä­köi­ses­ti vasta sun­nun­tai­na

14.09.2018 11:30

Ruotsin alus­ta­va vaa­li­tu­los valmis - pu­na­vih­reä blokki säi­lyt­ti niu­kas­ti kär­ki­pai­kan

13.09.2018 17:12 4
Kolumni: tasa-arvon mallimaassa Ruotsissa ei ole ollut naispääministeriä, mutta Annie Lööf voisi murtaa pattitilanteen

Ko­lum­ni: ta­sa-ar­von mal­li­maas­sa Ruot­sis­sa ei ole ollut nais­pää­mi­nis­te­riä, mutta Annie Lööf voisi murtaa pat­ti­ti­lan­teen

13.09.2018 10:57 10

Pää­mi­nis­te­ri Löfven torjui de­ma­rei­den tuen por­va­ri­hal­li­tuk­sel­le - Ruot­sis­sa por­va­ri­al­lians­si va­kuut­taa rivien pitävän hal­li­tus­vään­nös­sä

12.09.2018 12:39