Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Ruokahuolto
"Ei ole varaa lannoitteisiin eikä traktorin polttoaineisiin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin viljelijöille pitäisi olla päinvastainen:  "Kaikki mahdolliset pellot käyttöön, että saadaan hyvä sato"

"Ei ole varaa lan­noit­tei­siin eikä trak­to­rin polt­toai­nei­siin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin vil­je­li­jöil­le pitäisi olla päin­vas­tai­nen: "Kaikki mah­dol­li­set pellot käyt­töön, että saadaan hyvä sato"

09.04.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­va­rai­suu­den li­sää­mi­nen ei ole ris­ti­rii­das­sa vihreän siir­ty­män kanssa

26.03.2022 05:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: Iso nälkä liikkeellä – pandemian pahentamaa nälänhätää pitäisi päästä helpottamaan
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Iso nälkä liik­keel­lä – pan­de­mian pa­hen­ta­maa nä­län­hä­tää pitäisi päästä hel­pot­ta­maan

31.05.2020 20:00
Tilaajille