Pesäpallo: Kaleva Live näyttää Lipon lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

Karjasillan koulu

Kar­ja­sil­lan koulun pur­ku­työt täy­des­sä vauh­dis­sa – kou­lu­ra­ken­nus pu­re­taan lähes ko­ko­naan ja ra­ken­ne­taan uu­des­taan saman nä­köi­sek­si

20.11.2020 14:10 2
Tilaajille

Entisen Kar­ja­sil­lan koulun ruo­ka­la- ja lii­kun­ta­sa­li­ra­ken­nuk­set pu­re­taan, koulun muut osat pe­rus­kor­ja­taan

02.10.2020 08:18 11
Tilaajille