Karjasillan koulu
Karjasillan koulun purkutyöt täydessä vauhdissa – koulurakennus puretaan lähes kokonaan ja rakennetaan uudestaan saman näköiseksi

Kar­ja­sil­lan koulun pur­ku­työt täy­des­sä vauh­dis­sa – kou­lu­ra­ken­nus pu­re­taan lähes ko­ko­naan ja ra­ken­ne­taan uu­des­taan saman nä­köi­sek­si

20.11.2020 14:10 2
Tilaajille
Entisen Karjasillan koulun ruokala- ja liikuntasalirakennukset puretaan, koulun muut osat peruskorjataan

Entisen Kar­ja­sil­lan koulun ruo­ka­la- ja lii­kun­ta­sa­li­ra­ken­nuk­set pu­re­taan, koulun muut osat pe­rus­kor­ja­taan

02.10.2020 08:18 11
Tilaajille