Rajoitukset
Lyijyhaulien käyttöä rajoitetaan lisää vuodesta 2023 alkaen – Suomi äänesti esitystä vastaan

Lyi­jy­hau­lien käyttöä ra­joi­te­taan lisää vuo­des­ta 2023 alkaen – Suomi äänesti esi­tys­tä vastaan

03.09.2020 23:13 11
Kirjoitusvirhe sai ihmiset sekaisin yleisörajoituksista – Avi pohjasi tiukemman rajoituksensa epidemiologiseen arvioon, ministeriölle riittää nykyinen raja

Kir­joi­tus­vir­he sai ihmiset se­kai­sin ylei­sö­ra­joi­tuk­sis­ta – Avi pohjasi tiu­kem­man ra­joi­tuk­sen­sa epi­de­mio­lo­gi­seen ar­vioon, mi­nis­te­riöl­le riittää ny­kyi­nen raja

24.08.2020 21:52 11