Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päivänä myön­ne­tään kym­me­niä kun­nia­merk­ke­jä myös Poh­jois-Suo­meen, katso tästä kun­nia­merk­kien saajat

02.06.2020 13:22
Tilaajille

Puo­lus­tus­voi­mien hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö: Li­sä­ra­hat me­ni­si­vät ma­te­riaa­liin

05.06.2015 06:10 3

Leo­pard-pans­sa­ri­vau­nu jy­ris­te­li il­lan­suus­sa Oulussa - kul­je­tet­tiin la­ve­til­la Hiuk­ka­vaa­raan

04.06.2015 21:24 30
Kansa parveisi sotakaluston ympärillä Kuusisaaressa

Kansa par­vei­si so­ta­ka­lus­ton ym­pä­ril­lä Kuu­si­saa­res­sa

04.06.2015 21:23
Marssimusiikkia ja hävittäjien jylyä lippujuhlan päivän Oulussa

Mars­si­mu­siik­kia ja hä­vit­tä­jien jylyä lip­pu­juh­lan päivän Oulussa

04.06.2015 16:55

Tässä se nyt on: Maa­voi­mien ylpeys tekee vaikka tas­ku­pe­ruu­tuk­sen

04.06.2015 13:05 50

Me­ri­kos­ken sillat täyt­tyi­vät pa­raa­ti­ylei­sös­tä - "Tärkeä päivä kai­kil­le ve­te­raa­neil­le"

04.06.2015 11:25 59

Pe­las­tus­lai­tos esit­te­lee ka­lus­toaan lip­pu­juh­lan päivän pa­raa­tin yh­tey­des­sä

04.06.2015 08:40 1

Po­lii­si: Pa­raa­ti­pai­kal­le kan­nat­taa mennä kä­vel­len, pai­kal­le odo­te­taan tu­han­sia kat­so­jia

04.06.2015 06:06 13

Oh­jus­ve­ne on jo Top­pi­las­sa ja ka­lus­toa Raa­tis­sa - katso lip­pu­juh­lan päivän lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ja ohjelma

03.06.2015 12:47 35

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­la tuo laajat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt Ouluun

27.05.2015 13:11 11

Puo­lus­tus­voi­mien lip­pu­juh­la tuo Hawkit ja oh­jus­ve­neen Ouluun - katso ohjelma

19.05.2015 13:40 65