Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Pro Linnanmaa
Oulun yliopiston Raksila-hanketta vastustavassa adressissa liki 7 000 allekirjoittajaa – allekirjoittajien joukossa on myös Juha Sipilä

Oulun yli­opis­ton Rak­si­la-han­ket­ta vas­tus­ta­vas­sa ad­res­sis­sa liki 7 000 al­le­kir­joit­ta­jaa – al­le­kir­joit­ta­jien jou­kos­sa on myös Juha Sipilä

24.05.2021 18:54 178
Tilaajille
Vetääkö keskustakampus opiskelijoita muualta vai ei? – Kokosimme yhteen keskeisimpiä väitteitä, joilla Oulun yliopisto perustelee muuttoa ja Pro Linnanmaa -liike vastustaa sitä

Vetääkö kes­kus­ta­kam­pus opis­ke­li­joi­ta muualta vai ei? – Ko­ko­sim­me yhteen kes­kei­sim­piä väit­tei­tä, joilla Oulun yli­opis­to pe­rus­te­lee muuttoa ja Pro Lin­nan­maa -liike vas­tus­taa sitä

18.07.2020 06:00 149
Tilaajille
Juha Sipilä tyrmää yliopiston muuttoaikeet – "Kampuksen siirtämisestä Raksilaan on todella vaikea löytää plussia"

Juha Sipilä tyrmää yli­opis­ton muut­to­ai­keet – "Kam­puk­sen siir­tä­mi­ses­tä Rak­si­laan on todella vaikea löytää plus­sia"

04.07.2020 15:00 165
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton siirto koskee kaikkia ou­lu­lai­sia

03.07.2020 05:00 3
Tilaajille
Pro Linnanmaa -liike vaatii Oulua luopumaan yliopiston keskustakampushankkeesta – henkilöt liikkeen taustalla esittäytyvät nyt ensimmäistä kertaa

Pro Lin­nan­maa -liike vaatii Oulua luo­pu­maan yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­hank­kees­ta – hen­ki­löt liik­keen taus­tal­la esit­täy­ty­vät nyt en­sim­mäis­tä kertaa

26.06.2020 18:21 107
Tilaajille